BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIPpodlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej .
Informacja zostanie udostepniona w terminie  14 dni od daty złożenia wniosku.
 

Zapraszamy na naszą stronę:  www.dpslanowa39.pl