BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Objęcie opieka serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji Asseco Poland.S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji - ZP 19/2017 (data zmieszczenia: 1.06.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oferta

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

zał. nr 4 - Projekt Umowy

Załącznik Nr 4 do projektu Umowy

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania2

Zał. Nr 4 - Projekt Umowy - modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty