BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leku w ramach programu lekowego - ZP 15/2017 (data zamieszczenia 12.05.2017 r.)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 tabele asortymentowo-cenowe

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-05-23 14:49:50
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-22 14:46:06
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:47:15
IWONA WOLNICKA
 Publikacja