Informacje nt. realizacji inwestycji

 

Roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji w latach poprzednich ujęte są w "Sprawozdaniach z realizacji budżetów" (patrz - BIP-Finanse i mienie).

 

Realizacja inwestycji w 2017 roku

Realizacja inwestycji w 2016 roku

Realizacja inwestycji w latach 2011-2015