Dokument archiwalny

Regulamin Krakowskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „A JA WOLĘ MOJEGO TATĘ...”

 

Konkurs na dowolną formę literacką i plastyczną z okazji Dnia Matki i Ojca w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

 

TERMINY:

 

 • Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora do 21 kwietnia 2017 r.
 • Finał konkursu odbędzie się podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim w dniu 21 maja 2017 roku.
 • ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 102, 31- 406 Kraków, tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68, www.mdkna102.krakow.pl

 

UCZESTNICY:

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Krakowa i okolic

 

 • Część plastyczna dla przedszkoli i klas 0 – III
 • Część literacka dla klas IV - VI

 

CELE:

 

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • Uświadamianie dziecku więzi rodzinnych
 • Rozumienie znaczenia cech charakteru i umiejętne ujęcie charakterystyki postaci
 • Kształtowanie twórczego myślenia
 • Rozwijanie zdolności literackich i wzbogacanie słownictwa
 • Kształtowanie umiejętności plastycznych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Część plastyczna:

 

 • Dowolna technika i forma
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na każdej pracy
 • Terminowość zgłoszeń

 

Część literacka:

 

 • Forma wypowiedzi – dowolna
 • Objętość pracy - max. 3 strony A4
 • Dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
 • Metryczka na każdej pracy
 • Terminowość zgłoszeń

 

KRYTERIA OCENY:

 

Część plastyczna:

 

 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Estetyka pracy
 • Samodzielność wykonania i pomysłu

 

Część literacka:

 

 • Zgodność z zasadami wybranej formy literackiej
 • Sprawność językowa i kultura języka
 • Oryginalność pomysłu
 • Czytelność tekstu i pisma

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie
 • Prace nadesłane na konkurs można odebrać w dniach 18 i 19 maja 2017 roku w siedzibie Organizatora.

 

Metryczka do konkursu znajduje się TUTAJ