BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia

DYREKTOR

Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ALTÓWKA - MUZYK TUTTI

 

 

1. Wymagania formalne:

 

• bardzo dobra gra na instrumencie – altówka,

• wykształcenie kierunkowe,

• umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

• mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres obowiązków:

 

• gra w orkiestrze w charakterze muzyka tutti na instrumencie altówka.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

• rodzaj umowy – umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy – do uzgodnienia,

• miejsce pracy – siedziba Orkiestry „Sinfonietta Cracovia” z siedzibą w Krakowie przy ul. Papierniczej 2,

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

• list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Przesłuchania odbędą się 29 marca 2017 roku w Krakowie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres siedziby orkiestry lub

pocztą elektroniczną na adres office@sinfoniettacracovia.com, z dopiskiem Altówka - konkurs na stanowisko muzyka tutti.

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 marca 2017 roku. Na przesłuchania zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, powiadomieni przez biuro orkiestry.

 

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

 

Franz Anton Hoffmeister – Koncert D-dur, część I (z kadencją)

lub

Carl Stamitz – Koncert D-dur op. 1, część I (z kadencją P. Klengla)

 

ORAZ

 

Béla Bartók – Koncert na altówkę, część I

lub

Krzysztof Penderecki – Koncert na altówkę (całość)

lub

William Turner Walton – Koncert na altówkę, część I

lub

Paul Hindemith – Der Schwanendreher, część I

 

 

ORAZ

 

Partie orkiestrowe

 

 

1. W. A. Mozart ‒ Symfonia nr 35 D-dur („Haffnerowska”) KV 385

 

2. A. Wranitzky ‒ Kwintet smyczkowy g-moll op. 8 nr 2 (Viola I)

 

3. L. v. Beethoven ‒ III Symfonia op. 55

 

4. F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur („Włoska”) op. 90, część II

 

5. F. Mendelssohn-Bartholdy ‒ IV Symfonia A-dur („Włoska”) op. 90, część IV

 

6. B. Bartók ‒ Divertimento, część II

 

7. S. Prokofiew ‒ I Symfonia D-dur („Klasyczna”) op. 25

 

8. G. Bacewicz ‒ Koncert na orkiestrę smyczkową

 

9. K. Penderecki ‒ Sinfonietta per archi, część I

 

10. K. Penderecki ‒ Sinfonietta per archi, część II

 

11. K. Penderecki ‒ Sinfonietta nr 3

 

 

Materiały nutowe wybranych fragmentów orkiestrowych znajdują się na stronie www.sinfonietta.pl.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

7. Ilość etatów – jeden.

 

 

Dyrektor - Jerzy Dybał