BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
WYNIKI NABORU


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Aneta Dzidek

Zamieszkała - Kraków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru stwierdzono, iż Pani Aneta Dzidek spełniła wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty ds. płac i rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

Dyrektor  Antoni Borgosz