BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego - ZP 4/2017 (data zamieszczenia: 31.01.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - JEDZ

załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

załącznik nr 4 - projekt umowy

załącznik nr 5 - tabela asortymentowo -cenowa

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi na pytania - projekt umowy /modyfikacja/

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-05-12 09:05:33
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-20 09:34:06
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-01 10:37:03
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-01-31 14:31:42
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja