BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa niesterylnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego - nr sprawy ZP 42/2016 (data zamieszczenia: 30. 12. 2016)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4 JEDZ ZP 42/2016

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo do wykonawców

Załącznik Nr 1 zmodyfikowany

Pytania i odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Załącznik Nr 1 aktualny  na dzień 26.01.2016

Załącznik Nr 2 aktualny na dzień 26.01.2016

Załącznik Nr 3 aktualny na dzień 26.01.2016

Załącznik Nr 4 JEDZ ZP 42/2016 aktualny na dzień 26.01.2016

Pytania i odpowiedzi 3

Pismo do wykonawców 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup: 2,3,7,7a, 8,9,9a,10,10a,11,13,18,19,20,21,29,31,32,33,34

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup: 5, 6, 23

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grupy 4 i 30

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup 17 i 22

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup 27 i 28

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-03-31 13:22:29
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-28 14:45:44
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-28 14:44:45
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-24 13:37:55
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-21 13:09:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-15 14:34:37
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-21 14:00:06
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-15 11:11:06
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-14 10:33:58
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-14 10:33:42
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja