BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 41/2016 Dostawa stabilizatorów zewnętrznych i śrubopłytek dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego (data zamieszczenia: 12.12.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 8

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 8 Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania 3

Załączniki Nr 1 - 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty