BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

System kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków - nr sprawy ZP 29/2016 (data zamieszczenia: 9. 12. 2016)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze