PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 2260/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pychowice - Ogród Akademicki":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


  2. Zarządzenie Nr 3042/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pychowice - Ogród Akademicki":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)powrótPowrót do strony głównej planu