BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 37/2016 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (data zamieszczenia: 16.11.2016 r.)

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 25a

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - Tabele asortymentowo cenowe

Przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 4 projekt umowy - zmiana

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-12-02 11:28:27
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-11-29 12:20:07
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-25 13:55:35
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-24 13:06:15
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 14:14:52
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-16 13:56:12
IWONA WOLNICKA
 Publikacja