BIP MJO - Przedszkole Nr 5
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 5
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SEKRETARKA


1. Zakres obowiązków

 • bieżące prowadzenie spraw przedszkola,
 • prowadzenie kadr pracowników,
 • obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej,
 • przygotowywanie dokumentacji biurowej,
 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób odpowiedzialnych za prowadzenie określonych spraw,
 • prowadzenie archiwum,
 • obsługa elektronicznych systemów baz danych: ZSZO, SIO, PZO-edu. i innych.

 


2. Oczekiwania

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zachowanie tajemnicy służbowej,
 • dbanie o dobre imię placówki.


3. Mile widziane

 • znajomość programów ZSZO, SIO,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

4. Zakres uprawnień

 • korzystanie z ZFŚS,
 • uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty proszę składać do 20.10.2016r. w sekretariacie przedszkola, Kraków, ul. Zachodnia 6a
Dyrektor Katarzyna Parka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()