BIP MJO - Centrum Młodzieży
DYREKTOR Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy specjalista – instruktor merytoryczny

 


1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie, historia, 5 letni staż pracy w tym minimum dwuletnie doświadczenie w szkolnictwie lub samorządowej instytucji kultury na stanowisku merytorycznym
 
2. Wymagania dodatkowe
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z innymi instytucjami

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

  
3. Zakres obowiązków
Przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych: "Lotny Uniwersytet Historyczny", "Bohaterowie naszej przeszłości - cykl spotkań z filmem historycznym", "Strażnicy Pamięci". Organizacja obchodów rocznicowych. Prowadzenie dokumentacji działalności.
 
4. Warunki pracy i płacy: 
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filia Centrum Młodzieży Kraków, ul. Topolowa 22.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Rozpoczęcie zatrudnienia: od 1 września 2016 r.

 
5. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny

- CV

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.


Koperta powinna zawierać adnotację: "Nabór: starszy specjalista – instruktor".


Zgłoszenia należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dyrektor Centrum Młodzieży zastrzega sobie możliwość zmiany terminy rozmowy).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl 
 
7. Ilość etatów
 1 etat (40 godz. tygodniowo) starszego specjalisty – instruktora.
 
 
 
Dyrektor Bartłomiej Kocurek
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (STARSZY SPECJALISTA – INSTRUKTOR MERYTORYCZNY)