Dokument archiwalny


KAZIMIERZ – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 766/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" (Druk nr 2294):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 764/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" (Druk nr 2295):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  3. Opinia Nr 84/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu