Na postawie wyników głosowania Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze projekty już zostały zrealizowane, trwają prace zmierzające do realizacji kolejnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem wykonania zadań w roku 2014 oraz wykazem tych zadań, które zostały przewidziane do realizacji w 2015 roku.

 

 

DZIELNICA I STARE MIASTO

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

Kwitnące Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta

Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta.

21.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Wykonano


 
2.

 

Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul. Krupniczej 38.

60.000 Wydział Edukacji

Wykonano3.


W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece

Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych.

 

2.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano

 

4.

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED.


6.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu   Wykonano 

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

„Ścieżka zdrowia" w parku przy śluzie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu

Zakup i montaż ścieżki zdrowia w postaci drewnianych elementów do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie ciała ono oddziałuje.


34.980 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano

 

2.

 

Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy

Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.


4.800 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 
3.

 

Przyjazny skwer

Urządzenie brzegu Białuchy poprzez zamontowanie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci przy drodze nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego.


26.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano

 

4.


Równamy szanse w dostępie do książki wszystkim mieszkańcom Dzielnicy

Powiększenie księgozbioru Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (Biblioteka Główna)oraz jej filii nr: 2, 12, 13, 16, 17 poprzez zakup nowości czytelniczych.

 

6.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano
5.

 

Mali ratownicy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.


11.600 Biuro ds. Ochrony Zdrowia Wykonano
6.

 

„Zdrowy kręgosłup" – zajęcia korekcyjno-rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy II

Zajęcia korekcyjno-rekreacyjne z elementami gimnastycznymi „Zdrowy kręgosłup", mające na celu poprawę zdrowia, sprawności fizycznej, oraz aktywizację społeczną mieszkańców – bez ograniczeń wiekowych.


3.300 Wydział Sportu Wykonano
7.

 

Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33

Słup ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części gminnego, zielonego skweru, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje mieszkańców dzielnicy.


3.500 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie

Powiększenie księgozbioru Filii nr: 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych.


7.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano
2.

Zielone ławeczki na osiedlach

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów zielonych – zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych skwerów.

14.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

 


3.

 

Aktywny senior

Forma integracji społecznej osób starszych, niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich aktywności oraz poprawy sprawności psycho-ruchowej.


18.200 Wydział Spraw Społecznych Wykonano
4.

 

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym to baza informacji oraz ułatwianie kontaktu pomiędzy osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy oraz tych, które jej potrzebują.

 

14.400

W dniu 18.09.2015 r. Prezydent podpisał zarządzenie nr 2531/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3131/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.)

 

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykonano

 

5.

 

Równe szanse

Dofinansowanie treningów piłkarskich grup młodzieżowych KS Prądniczanka Kraków w okresie zimowym.


15.840 Wydział Sportu   Wykonano
6.

 

Czytanie to też sztuka

Stworzenie uczniom SP nr 64 warunków do nabywania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, także z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.


26.250 Zespół Ekonomiki Oświaty Wykonano
7.

 

Skwerek przy studni

Dokończenie niskiego ogrodzenia i rewitalizacja zieleni przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. Dobrego Pasterza 100.


2.640 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.


99.600 Wydział Edukacji

Wykonano

DZIELNICA V KROWODRZA

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.


Rewitalizacja placów zabaw

Wymiana niesprawnych, uszkodzonych urządzeń oraz podłoża w ich strefie na placach zabaw w lokalizacjach: Młynówka Królewska (w pasie od ul. Racławickiej do ul. Wyspiańskiego), róg ul. Mazowieckiej i ul. Kmieca, park Wincentego a Paulo (ul. Lea/al. Kijowska), doposażenie placów w urządzenia rekreacyjne, zadaszenie piaskownic.


86.410 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Zadanie realizowane w trybie "Zaprojektuj i wybuduj." Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, zgodnie z którym szacunkowy koszt zadania przekroczył limit finansowy zadania. Z dniem 22 marca br. Zarządzeniem Nr 693/2016 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2016 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na 2016r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości określonej w programie funkcjonalno-użytkowym. W dn. 9.05.2016 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przekracza zabezpieczone na ten cel środki finansowe, po wprowadzeniu zmian w Budżecie Miasta, w dniu 18.07.2016 r. zawarta została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

 

2.

 

Letnie Spotkania Filmowe „Pod osłoną nieba"

Zwrócenie uwagi na nowy model spędzania czasu w rodzinie, na jego integrujący czynnik i na pokonanie stereotypu zapracowanego i poświęcającego się rodzica. Podkreślenie, że to właśnie zanurzeni w kulturze rodzice są najlepszymi przekaźnikami wartościowych treści dla swoich dzieci.


9.400 Wydział Edukacji Wykonano
3.

 

Rowerowe stojaki alejkowe

Zakup i montaż ośmiu stojaków rowerowych typu "U". Stojaki te miałyby być zamontowane przy Alejkach Grottgera (które są ciągiem rowerowo-pieszym), m.in. na obu placach zabaw oraz na terenie siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej.


4.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 

DZIELNICA VI BRONOWICE

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych

Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.

20.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano.

Zadanie zrealizowano w zakresie dopuszczenia jazdy rowerem po wschodniej stronie Armii Krajowej (odc. od Młynówki Królewskiej do końca dróg rowerowych od strony R. Ofiar Katynia. Podstawowy cel projektu tzn. dopuszczenie ruchu rowerowego został zrealizowany.

2.

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka

Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych.

33.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano
3.

 

Renowacja biblioteki

Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 297.


35.981 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano
4.

 

Roztańczone Mydlniki

Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca towarzyskiego.


5.102,09 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano

 

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Restauracja i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w celu podniesienia aktywności sportowej i zaangażowania obywatelskiego społeczności Bielan

Remont sali gimnastycznej w SP nr 48 jest konieczny ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz ze względów ekonomicznych (koszty ogrzewania). Po zmodernizowaniu będzie tu można zorganizować różnorakie zawody sportowe (od meczy piłkarskich po lekkoatletyczne zawody halowe), koncerty, przedstawienia teatralne, odczyty, prelekcje, spotkania towarzyskie.

84.530 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano
2.

 

„Wieczory Muzyczne na Woli" – Koncerty w Klubie Kultury Wola w roku 2015

Cykl comiesięcznych, niebiletowanych koncertów muzyki klasycznej, jazzowej i popularnej w Klubie Kultury Wola, adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Zwierzyniec i pozostałych krakowian.


7.500 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wykonano
3.

 

Nagłośnienie dla Zwierzyńca

Zakup sprzętu nagłośnieniowego do dyspozycji mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec.


6.000 Wydział Obsługi Urzędu Wykonano

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Ochrona gminnych terenów zielonych cennych przyrodniczo znajdujących się na obszarze Zakrzówka

Poprawienie stanu cennych przyrodniczo gminnych terenów zieleni na obszarze Zakrzówka poprzez ich wykoszenie. Obszar Zakrzówka jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców, stanowi również enklawę występowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz jest częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

9.945,60

W dniu 18.09.2015 r. Prezydent podpisał zarządzenie nr 2531/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3131/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.).

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wykonano
 
2.

Ogród zabaw w Parku Dębnickim

Urządzenie ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem - zjeżdżalnią w środku.

60.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonany został jedynie Etap I w zakresie dokumentacji projektowej (brak decyzji administracyjnych). Wytyczne z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz Biura Planowania Przestrzennego UMK nakazujące opracowania kompleksowego projektu dla danego terenu (oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” symbolem ZP.2) wykraczają poza zakres powierzony Wykonawcy oraz zakres wniosku z budżetu obywatelskiego. Warto nadmienić, że powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP „Bulwary Wisły” symbolem ZP.2 przekracza 5,2 ha, co wpływa zasadniczo również na koszty zadania inwestycyjnego i środki finansowe przeznaczone na zadanie. Z uwagi na konieczność opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu Parku Dębnickiego obejmującego część „A” oraz „C” brak jest możliwości wykonania zadania pn. "Ogród zabaw w Parku Dębnickim" w ramach budżetu obywatelskiego. Ponieważ w WPF zapisane jest do realizacji w latach 2018-2019 zadania pn. Budowa Parku Dębnickiego część „C”, co wiąże się również z opracowaniem (zgodnie z MPZP) kompleksowego projektu zagospodarowania, obejmującego również część „A” i „C” w tym obszar przyszłego ogrodu zabaw w parku, zasadna jest zmiana realizatora zadania w ramach budżetu obywatelskiego na ZZM. Dnia 18.03.2016r. protokołem została odebrana dokumentacja projektowa oraz została złożona faktura za dokumentację na kwotę 6 000 zł. ZIKiT przekazał do ZZM w/w dokumentację projektową ogrodu zabaw celem wykorzystania przez jednostkę.

 

3.

 

Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością

Nasadzenie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. Czerwonych Maków do wjazdu na os. Europejskie) roślinami np. winobluszczem pięciolistkowym.


3.900 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano
 
4.

 

Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów

Budowa wielostanowiskowego, zadaszonego, ogólnodostępnego parkingu dla rowerów. Zależnie od wybranego rozwiązania (modelu) 14-20 stanowisk.


15.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

 

Zamontowano wiatę oraz stojaki rowerowe.
 

5.

 

Sportowe soboty w SP 133

Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.


10.000 Wydział Edukacji Wykonano

 

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Park leśny Borek Fałęcki - I etap

Przekształcenie "uroczyska" w park leśny.


50.000 Wydział Kształtowania Środowiska Wykonano
2.

 

Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w zakresie: instalacji klimatyzacji, doposażenie w funkcjonalne meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru

Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup uzupełniający księgozbioru i audiobooków.


15.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykonano

 

3.

Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry

Wykonanie wielowariantowej koncepcji uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Fredry.

10.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu


Wykonano

 

4.

 

Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17

Zamontowanie w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji zaciemniających z systemem elektrycznym.


20.000 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano

DZIELNICA X SWOSZOWICE

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator Stan realizacji zadania  
1.

 

Budowa placu zabaw dla Filii SP nr 97, ul. Armii Kraków 76

Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-9 lat na bezpiecznym podłożu wraz z montażem urządzeń do zabaw.


98.700 Zespół Ekonomiki Oświaty  

Wykonano


DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XI"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

99.600 Wydział Edukacji Wykonano

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.


99.600  Wydział Edukacji Wykonano

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Zazieleńmy Podgórze - 100 drzew i 100 krzewów dla Podgórza

Zasadzenie 100 drzew i 100 krzewów na terenie Dzielnicy XIII.

 
35.448

W dniu 18.09.2015 r. Prezydent podpisał zarządzenie nr 2531/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3131/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.).

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wykonano
2.

 

"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku

"Zakątek ćwiczeń" - miejsce w Parku Bednarskiego z urządzeniami sportowymi do ćwiczeń na świeżym powietrzu dostępnymi dla każdego i dopasowanymi dla osób w różnym wieku, tzw. siłownia na świeżym powietrzu.

 
38.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Dnia 05.08.2015 r. zorganizowane zostało spotkanie w terenie z udziałem Wnioskodawcy zadania, Projektanta, przedstawicieli UMK, celem którego było doprecyzowanie lokalizacji urządzeń i elementów siłowni w Parku Bednarskiego (terenie poza wpisem do rejestru zabytków – zgodnie z sugestią WUOZ). Wnioskodawca zadania nie zaakceptował lokalizacji wskazanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zawnioskował o lokalizację siłowni obok istniejącego placu zabaw, jako rozwiązanie tymczasowe. Wobec powyższego wystąpiono 05.08.2015r. do WUOZ o zgodę na montaż urządzeń siłowni o charakterze tymczasowym do czasu opracowania i realizacji całościowego projektu rewaloryzacji parku. Wobec braku zgody na rozwiązanie tymczasowe lokalizacji siłowni pod chmurką, pismem z dnia 22.10.2015 r. Prezydent Miasta Krakowa wystąpił do Dyr. J. Janczykowskiego z prośbą o ponowne wyrażenie zgody na lokalizację siłowni w Parku Bednarskiego części wpisanej do rejestru zabytków. Pismem z dnia 23.11.2015 Małopolski Wojewódzki .Konserwator Zabytków podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko i nie wyraził zgody na lokalizację siłowni na części parku wpisanej do rejestru Zabytków. Dnia 22.03.2016 r. zorganizowano spotkanie z Wnioskodawcą zadania Budżetu Obywatelskiego, na którym przedstawiono nową lokalizację siłowni wg sugestii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tj. skwer obok Plant Nowackiego, naprzeciw Domu Kultury Podgórze). Ustalono, że Wnioskodawca. przekaże swoje stanowisko w sprawie zaproponowanej lokalizacji, a po uzyskaniu akceptacji Wnioskodawcy ZIKiT wystąpi do Rady Budżetu Obywatelskiego o zmianę nazwy zadania. Wnioskodawca drogą elektroniczną poinformował, , że nowo zaproponowana lokalizacja (tj. skwer obok Plant Nowackiego, naprzeciw Domu Kultury Podgórze) nie jest odpowiednią dla lokalizacji siłowni i wnioskuje o umiejscowienie siłowni koło boiska sportowego na Plantach Nowackiego, ewentualnie koło stołów pingpongowych, również na Plantach Nowackiego. Wobec powyższego wystąpiono o stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w odniesieniu do propozycji Wnioskodawcy na lokalizację siłowni. W odpowiedzi ZZM drogą elektroniczną przychylił się do lokalizacji siłowni przy boiskach sportowych, zanegował lokalizację w centralnej części Plant Nowackiego. W związku z wystąpieniem ZIKIT o zgodę na kontynuację zadania w innej lokalizacji , uzyskana została informacja, że przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta uwzględniający zmianę nazwy zadania. Nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązań z Wykonawcą, z którym w 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Siłownia pod chmurką w Parku Bednarskiego. Zachodzi konieczność złożenia wniosku o zmianę nazwy zadania na „Siłownia pod chmurką na Plantach Nowackiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku” W związku z powyższym ZIKiT złoży wniosek do UMK o ujęcie zadania pn. „Siłownia pod chmurką na Plantach Nowackiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku” do projektu budżetu na 2017 r.
 
3.

 

Zakup i montaż stojaków rowerowych

Projekt zakłada montaż stojaków na rowery w miejscach, wyznaczonych przez mieszkańców.

 
6.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 
4.

 

Montaż progów wyspowych na ul. Myśliwskiej w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64 celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

Montaż dwóch progów wyspowych.

 
12.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 
5.

 

Rewitalizacja zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17

Odnowa zaniedbanego, zarastającego pokrzywami, kilkukrotnie niszczonego przez inwestycje prowadzone przy bloku (m.in. remont instalacji gazowej oraz c.o.), dwóch niewielkich terenów zielonych, jakie przed oknami mają mieszkańcy bloku przy ul. Krasickiego 17.


2.829 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 

DZIELNICA XIV CZYŻYNY    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.  

Budowa streetwork parku

Projekt przyczyni się do usunięcia bariery jaką jest brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania sportu, ma na celu budowę urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Lotników Polskich, na łące przed Kraków Areną.


100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej Wykonano

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 
99.600 Wydział Edukacji Wykonano

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE   

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Aktywne Bieńczyce

Zainstalowanie różnorodnych przedmiotów do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych na terenie Plant Bieńczyckich.

 
100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej   Wykonano

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE   

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego

Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem. Stworzenie miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

 
75.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

 

2.

 

Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka

Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni 120 m2, następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego.

 
12.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 
3.

 

Zakup nowego księgozbioru

Zakup nowego księgozbioru dla uczniów SP nr 78.

 
6.150 Wydział Edukacji Wykonano 
4.

 

Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic

Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej.

 
6.500 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano 

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA   

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

To nie wszystko mieć boisko

Renowacja i zapewnienie odpowiedniego stałego nadzoru nad boiskiem treningowym nr I w kompleksie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków, wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010.

 
100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej  

Wykonano

 

 

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania   Koszt zadania w PLN   Realizator   Stan realizacji zadania  
1.

 

Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet

Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów.

 
1.500.000 Wydział Informatyki

Wykonano

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą publicznych bezprzewodowych punktów w określonych obszarach (hot-spot)” podpisano umowę z firmą T-Mobile Poland Sp. z o. o. z całkowitą ceną za wykonanie zamówienia: 688 455,60 zł brutto. Umowa została zawarta na okres od 29.06.2015r. do 31.12.2017r. przy czym w związku z opóźnieniem leżącym po stronie Wykonawcy usługi dostępu do Internetu w 31 puntach na terenie Krakowa uruchomiono w dniu 09.10.2015 r. (umowny termin: 27.09.2015r.)

2.

 

Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych

Instalacja na najważniejszych skrzyżowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmiany światła.

 
76.000

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano 
3.

 

Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Instalacja tablicy multimedialnej, która będzie informować mieszkańców o aktualnych poziomach poszczególnych zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2.5, benzo[a]piren, NO2, ozon).

 
300.000

W dniu 16.07.2015 r. Prezydent podpisał zarządzenie nr 1884/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3131/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Zadanie przekazane do realizacji przez ZIKIT Zarządzeniem Prezydenta 1884/2015 z dn. 16.07.2015.Na etapie przejęcia zadania z Wydziału Kształtowania Środowiska, uzgodniona była z Wnioskodawcą zmiana zakresu zadania polegająca na zastąpieniu jednej dużej tablicy trzema mniejszymi położonymi na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa. Wskazano następujące lokalizacje: - Planty Krakowskie w rejonie punktu Sieci informacji miejskiej (przed teatrem Juliusza Słowackiego),- Plac Szczepański,- przy ul. Św. Idziego - z rozważeniem ustawienia dodatkowych tablic w miarę posiadanych środków. W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej z kompletem opinii oraz uzgodnień uzyskania pozwolenia na budowę, nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2015 r. Pozyskano warunki techniczne i opinie niezbędne do określenia zakresu rzeczowego zamówienia publicznego. Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie przekazane do Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2016 r, jednak z uwagi na przedstawione na spotkaniu w dniu 18.03.2016r. stanowisko przedstawiciela Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, zaszła konieczność pozyskania dodatkowej opinii, która jest niezbędna do podjęcia decyzji o realizacji zadania w przyjętych lokalizacjach. W toku podjętych dalszych działań Wnioskodawczyni nie wyraziła zgody na wykorzystanie tablic ustalonych wcześniej lokalizacjach również na prezentowanie innych informacji dot. Miasta i wskazała do analizy kolejne lokalizacje. ZIKIT wystąpił o wydanie opinii dla nowych lokalizacji. W świetle pozyskanych, rozbieżnych opinii Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Wydziału Promocji i Turystyki UMK przeprowadzono kolejne spotkanie z udziałem wydziałów merytorycznych UMK, podczas którego omówiono zagadnienia związane z lokalizacją  tablic wskazanymi przez Wnioskodawcę. Zaproponowano kolejne lokalizacje (8) poza obszarem objętym ochroną konserwatorską. Wnioskodawca, podtrzymał swoje stanowisko co do pierwotnych lokalizacji w centrum i zaproponował wyznaczenie kolejnych miejsc. Wytypowano kolejne potencjalne lokalizacje tablic. Dla potwierdzenia możliwości montażu we wskazanych miejscach, wystąpiono o opinie do wydziałów merytorycznych UMK oraz służb konserwatorskich. Niezależnie, Wnioskodawca wskazał kolejną lokalizację. Po pozyskaniu kompletu opinii planowane jest zorganizowanie spotkania w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji zadania.
4.

 

"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana

Montaż specjalnego zestawu zabawkowego Quadro, którego rozbudowana konstrukcja jest w stanie zapewnić równoczesną zabawę nawet 80-cio osobowej grupie dzieci. Zestaw umożliwia szeroko rozumiany rozwój sprawności fizycznej, a w szczególności takich umiejętności jak pokonywanie przeszkód, wspinanie, zwisanie, pełzanie oraz ześlizgiwanie.

236.900,96

 

W dniu 04.04.2016 r. Prezydent podpisał zarządzenie nr 798/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3131/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.).

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Wykonano

 

 

5.

 

Centrum psychoonkologii

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, dietetykiem, onkologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej (gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking, choreoterapia, pilates) dla osób z diagnozą choroby onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin.

 
29.700 Biuro ds. Ochrony Zdrowia  

Wykonano


17 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii UNICORN. Zadanie publiczne realizowano do 30 czerwca 2015 r. Celem projektu było udzielenie wszechstronnego wsparcia osobom chorym na nowotwory oraz ich bliskim i rodzinie poprzez działania koncentrujące się wokół wsparcia psychologicznego, rehabilitacji ruchowej oraz doinformowania na temat możliwości wpływu na poprawę zarówno samopoczucia psychicznego jak i fizycznego. Udzielono wsparcia 1500 razy uczestnikom projektu. 200 osób korzystało regularnie z różnych form pomocy. Udzielono 360 godzin konsultacji z psychologiem, w tym 300 godz. konsultacji indywidualnych i 60 godz. zajęć grupowych; 30 godz. edukacyjnych spotkań z onkologiem; 12 godzin edukacyjnych spotkań z dietetykiem; 192 godz. grupowych zajęć ruchowych.

6.

 

Pogromcy bazgrołów

Celem projektu jest zainicjowanie i przeprowadzenie zdecydowanych działań przeciwko szpecącym miasto bazgrołom, polegające na usuwaniu ich wszystkimi dostępnymi, legalnymi sposobami. Dodatkowo realizacja projektu ma doprowadzić do wytworzenia lokalnych wspólnot, dla których dobry wizerunek miasta będzie wspólną troską.

 
400.000 Wydział Gospodarki Komunalnej

Wykonano

 

W ramach projektu usunięto nielegalne grafitti z 48 obiektów.

Uruchomiono aplikację www.bazgroly.krakow.pl, która pozwala mieszkańcom na zgłaszanie nielegalnego graffiti.

 

7.

 

Rewitalizacja Kopca Wandy wraz z terenami zielonymi

Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

 
39.650 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

 

Przeprowadzono inwentaryzację zieleni na terenie Kopca Wandy i uzyskano decyzję na wycinkę drzew będących w złym stanie zdrowotnym. Zadanie zrealizowane w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, poprawa oznakowania wykonana.
 

8.

Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do Dąbia wzdłuż Bulwarów Wiślanych

Profesjonalne przygotowanie śladu (skuterem śnieżnym) do uprawiania zimą narciarstwa biegowego, latem ścieżka nordic walking.

 
80.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

Wykonano oznakowanie ścieżki na odcinku od Parku na Dąbiu poprzez Kładkę Bernatka, w kierunku Podgórza, polegające na zamontowaniu tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych. Na odcinku od kładki Bernatka w stronę Wawelu z uwagi na brak zgody konserwatora zadanie nie będzie realizowane.

 

9.

 

Bestsellery w bibliotekach, nie tylko w Empiku

Poszerzenie księgozbiorów bibliotek o nowości wydawnicze i audiobooki.

 
25.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wykonano

 

Zakupiono nowości (983 egz. książek i 160 jed. zbiorów specjalnych). Obecnie zbiory są udostępniane czytelnikom we wszystkich filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej.

10.

 

Pakiet uzupełniający nr 1 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 200 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 
200 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano
11.

 

Pakiet uzupełniający nr 3 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 100 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 
100 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano
12.

 

Pakiet uzupełniający nr 2 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 150 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 
150 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano
13.

 

Pakiet uzupełniający nr 4 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 44 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 
44 Zespół Ekonomiki Oświaty   Wykonano
14.

 

Razem fajniej!

Rozwijanie właściwych interakcji pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami, wzmacnianie postawy akceptacji, otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka, przełamywanie barier i lęków przed odmiennością oraz wyrównywanie szans na rozpoczęcie dalszej drogi edukacyjnej.

 

11.885  Wydział Edukacji

Wykonano