Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-03-29 ŚR 10:00


Sesja nr: 7067 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1819
  1819 -   PDF  

  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-21


 5. Druk nr 1820
  1820 -   PDF  

  Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-21


 6. Druk nr 1774
  1774 -   PDF  
  1774 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 99 usytuowanego w budynku przy ul. Grota - Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-02-16
  Projekt doręczony - 2017-02-20
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  


 7. Druk nr 1781

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-02-23
  Projekt doręczony - 2017-02-24
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  


 8. Druk nr 1792
  1792 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2017-02-28
  Projekt doręczony - 2017-03-02
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-03-13 -   PDF  


 9. Druk nr 1793
  1793 -   DOC  
  1793 -   PDF  
  1793_zał_Statut -   DOC  
  1793_zał_Statut -   PDF  

  Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tadeusz Trzmiel/
  Pozytywna opinia prawna Maciej Mach
  Data wpływu - 2017-02-28
  Projekt doręczony - 2017-03-02
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-03-13 -   PDF  


 10. Druk nr 1798
  1798 -   PDF  
  1798 -   DOC  

  Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna B. Kiczek-Grygiel
  Data wpływu - 2017-03-02
  Projekt doręczony - 2017-03-03
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-03-13 -   PDF  
  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-03-15 -   PDF  


 11. Druk nr 1799
  1799 -   DOC  
  1799 -   PDF  
  1799_zał.1 -   PDF  
  1799_zał.2 -   PDF  
  1799_zał.3 -   PDF  
  1799_zał.4 -   PDF  
  1799_zał.5 -   PDF  
  1799_zał._5.1.2 -   PDF  
  1799_zał.6 -   PDF  
  1799_zał.7 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  


 12. Druk nr 1800
  1800 -   DOC  
  1800 -   PDF  
  1800_zał.1 -   PDF  
  1800_zał.2 -   PDF  
  1800_zał.3 -   PDF  
  1800_zał.4 -   PDF  
  1800_zał.4.2 -   PDF  
  1800_zał.5 -   PDF  
  1800_zał.5.1.2 -   PDF  
  1800_zał.5.2 -   PDF  
  1800_zał.6 -   PDF  
  1800_zał.7 -   PDF  

  Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  


 13. Druk nr 1801
  1801 -   PDF  
  1801 -   DOC  
  1801_zał.1 -   PDF  
  1801_zał.2 -   PDF  
  1801_zał.3 -   PDF  
  1801_zał.4 -   PDF  
  1801_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  


 14. Druk nr 1802
  1802 -   PDF  
  1802_Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 2 WPW 2017-2052.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowite.pdf -   PDF  
  1802_Zał. nr 3 - Objaśnienia cz. A WPF 2017-2052.pdf -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08
  I czytanie - 2017-03-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-03-22


 15. Druk nr 1812
  1812 -   PDF  
  1812 -   DOC  

  Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-03-15
  Projekt doręczony - 2017-03-17


 16. Druk nr 1807
  1807 -   PDF  
  1807 -   DOC  

  Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 2017-03-14
  Projekt doręczony - 2017-03-16


 17. Druk nr 1811
  1811 -   PDF  
  1811 -   DOC  

  Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-03-15
  Projekt doręczony - 2017-03-17


 18. Druk nr 1772
  1772 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCV/1271/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki"
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-02-15
  Projekt doręczony - 2017-02-16

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: 2017-02-28 -   PDF  


 19. Druk nr 1803
  1803_skan -   PDF  

  Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2017
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08


 20. Druk nr 1808
  1808_niejawne -   PDF  

  Skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-03-14
  Projekt doręczony - 2017-03-16


 21. Druk nr 1809
  1809 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeznaczenia budynku szkolnego położonego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2017-03-14
  Projekt doręczony - 2017-03-16


 22. Druk nr 1826
  1826 -   PDF  
  1826 -   DOC  

  Zawarcie Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem (stolicą Republiki Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita Polska) na lata 2017-2021
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 23. Druk nr 1821
  1821 -   PDF  
  1821 -   DOC  
  1821_zał.1 -   PDF  
  1821_zał.2 -   PDF  
  1821_zał.3 -   PDF  
  1821_zał.3.2 -   PDF  
  1821_zał.4 -   PDF  
  1821_zał.5 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 24. Druk nr 1822
  1822 -   DOC  
  1822 -   PDF  
  1822_zał.1 -   PDF  
  1822_zał.2 -   PDF  
  1822_zał.3 -   PDF  
  1822_zarz_PMK -   DOC  
  1822_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 25. Druk nr 1823
  1823 -   DOC  
  1823 -   PDF  
  1823_zał.1 -   PDF  
  1823_zał.2 -   PDF  
  1823_zał.3 -   PDF  
  1823_zał.4 -   PDF  
  1823_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 26. Druk nr 1824
  1824 -   DOC  
  1824 -   PDF  
  1824_zał.1 -   PDF  
  1824_zał.2 -   PDF  
  1824_zał.3 -   PDF  
  1824_zał.4 -   PDF  
  1824_zał.4.1.3 -   PDF  
  1824_zał.4.2 -   PDF  
  1824_zał.5 -   PDF  

  Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 27. Druk nr 1825
  1825 -   PDF  
  1825_zał. 1 WPF 2017-2052_zmiana nr 5 -   PDF  
  1825_zał. 2 WPW 2017-2052_zmiana nr 5 -   PDF  
  1825_zał. 3 Objasnienia cz. A_zmiana nr 5 -   PDF  
  1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  1825_zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn.zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22


 28. Druk nr 1804

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-03-07
  Projekt doręczony - 2017-03-08


 29. Druk nr 1810-R
  1810-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie naprawienia zaniedbań związanych z Parkami Krajobrazowymi na terenie Krakowa
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Drewnicki/
  Data wpływu - 2017-03-15
  Projekt doręczony - 2017-03-17


 30. Oświadczenia, komunikaty.

 31. Zamknięcie sesji.


2017-03-29 ŚR 16:00


Sesja nr: 7068 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Druk nr 1819
  1819 -   PDF  

  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-21


 3. Druk nr 1820
  1820 -   PDF  

  Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-21


 4. Oświadczenia, komunikaty.

 5. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.