Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2016-05-31 WT 1


Sesja nr: 7046 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.

 2. Informacja Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 dotycząca stanu przygotowań ŚDM.

 3. Informacja Wojewody Małopolskiego dotycząca Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

 5. Dyskusja.

 6. Druk nr 946-R
  0946-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
  Data wpływu - 16/05/25
  Projekt doręczony - 16/05/25


 7. Oświadczenia, komunikaty.

 8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.