Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2016-08-31 ŚR


Sesja nr: 7051 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1005
  1005 -   PDF  
  1005_zał.1 -   PDF  
  1005_zał.2_niejawne -   PDF  
  1005_zał.3 -   PDF  
  1005_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
  1005_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/07/06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/14

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 16/07/13


 5. Druk nr 990
  0990_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. Piastów 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/21
  I czytanie - 16/07/06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  


 6. Druk nr 1015
  1015 -   DOC  
  1015 -   PDF  
  1015_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul. Herberta
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/23
  I czytanie - 16/07/06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  


 7. Druk nr 1016
  1016_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 6 położonym na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23
  I czytanie - 16/07/06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/07/05 -   PDF  


 8. Druk nr 1051
  1051 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXII/1732/14 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/07/05
  Projekt doręczony - 16/07/07


 9. Druk nr 1037
  1037 -   PDF  
  1037_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
  1037_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/30
  Projekt doręczony - 16/07/04


 10. Druk nr 1038
  1038 -   PDF  
  1038_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
  1038_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/30
  Projekt doręczony - 16/07/04


 11. Druk nr 1039
  1039 -   PDF  
  1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
  1039_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/30
  Projekt doręczony - 16/07/04


 12. Druk nr 1040
  1040 -   PDF  
  1040_zał.2._do_zarz_PMK -   PDF  
  1040_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/30
  Projekt doręczony - 16/07/04

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 13. Druk nr 1054
  1054 -   PDF  
  1054_zał.2_do_Zarz_PMK -   PDF  
  1054_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Południe"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/07/12
  Projekt doręczony - 16/07/13

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 14. Druk nr 1055
  1055 -   PDF  
  1055_zał.2_do_Zarz_PMK -   PDF  
  1055_zał.3_do_Zarz_PMK -   PDF  
  1055_zał.4_do_Zarz-PMK -   PDF  
  1055_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/07/12
  Projekt doręczony - 16/07/13

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 15. Druk nr 1062
  1062 -   PDF  
  1062 -   DOC  

  Zaliczenie dróg do dróg publicznych kategorii gminnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Justyna Jaśkowska-Kuś
  Data wpływu - 16/07/28
  Projekt doręczony - 16/07/29

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC  


 16. Druk nr 1052
  1052_niejawne -   PDF  
  1052_niejawne -   DOC  

  Skarga na działania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 16/07/05
  Projekt doręczony - 16/07/08


 17. Druk nr 1053
  1053 -   PDF  

  Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Jubileuszem 35-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 16/07/07
  Projekt doręczony - 16/07/08


 18. Druk nr 1034
  1034 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie określenia skutków jakie niesie z sobą dla miasta Krakowa wejście w życie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585)
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 16/06/28
  Projekt doręczony - 16/07/01

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 19. Druk nr 1071
  1071 -   PDF  
  1071 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 16/08/11
  Projekt doręczony - 16/08/12

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 20. Druk nr 1075
  1075 -   PDF  
  1075 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr CXIII/1754/14 w sprawie przyjęcia ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 16/08/17
  Projekt doręczony - 16/08/17


 21. Druk nr 1076
  1076 -   DOC  
  1076 -   PDF  
  1076_zał. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 16/08/16
  Projekt doręczony - 16/08/17


 22. Druk nr 1077
  1077 -   DOC  
  1077 -   PDF  
  1077_zał.1 -   PDF  
  1077_zał.2 -   PDF  

  Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 16/08/22
  Projekt doręczony - 16/08/23


 23. Druk nr 1078
  1078 -   DOC  
  1078 -   PDF  
  1078_uzasadnienie -   PDF  
  1078_zał -   PDF  

  Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 16/08/22
  Projekt doręczony - 16/08/23


 24. Druk nr 1082
  1082 -   DOC  
  1082 -   PDF  
  1082_zał.1 -   PDF  
  1082_zał.2 -   PDF  
  1082_zał.3 -   PDF  
  1082_zarz_PMK -   DOC  
  1082_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/08/23
  Projekt doręczony - 16/08/24


 25. Druk nr 1086
  1086 -   DOC  
  1086 -   PDF  
  1086_uzasadnienie -   PDF  

  Powołanie Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy IX Łagiewniki ? Borek Fałęcki w okręgu wyborczym nr 8 w 2016 roku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Kowalówka/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 16/08/24
  Projekt doręczony - 16/08/24


 26. Druk nr 1083
  1083 -   DOC  
  1083 -   PDF  
  1083_zał.1 -   PDF  
  1083_zał.2 -   PDF  
  1083_zał.3 -   PDF  
  1083_zał.4 -   PDF  
  1083_zał.5 -   PDF  
  1083_zał.5.1.3 -   PDF  
  1083_zał.5.2 -   PDF  
  1083_zał.6 -   PDF  
  1083_zarz_PMK -   PDF  
  1083_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/08/23
  Projekt doręczony - 16/08/24


 27. Druk nr 1084
  1084 -   DOC  
  1084 -   PDF  
  1084_zał.1 -   PDF  
  1084_zał.2 -   PDF  
  1084_zał.3 -   PDF  
  1084_zał.4 -   PDF  
  1084_zarz_PMK -   DOC  
  1084_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/08/23
  Projekt doręczony - 16/08/24


 28. Druk nr 1085
  1085 -   PDF  
  1085_Zał. 1 WPF 2016-2052 - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 2 WPW 2016-2052 - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 3 Objaśnienia cz. C - Zakresy całkowite - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-1 zadania starategiczne - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 3 Objaśnienia cz.B-2 zadania programowe - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 3 Objaśnienia cz.B-3 - zadania dzielnic - zmiana nr 9.pdf -   PDF  
  1085_Zał. 3 Objaśnienia_cz A - zmiana nr 9.pdf -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/08/23
  Projekt doręczony - 16/08/24


 29. Druk nr 1068
  1068 -   DOC  
  1068 -   PDF  
  1068_zał -   DOC  
  1068_zał -   PDF  
  1068_zał_do_zał -   DOC  
  1068_zał_do_zał -   PDF  

  Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/08/03
  Projekt doręczony - 16/08/05


 30. Druk nr 1041
  1041 -   DOC  
  1041 -   PDF  
  1041_zał -   PDF  

  Przyjęcie Programu "Otwarty Kraków"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jan Żądło/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 16/07/01
  Projekt doręczony - 16/07/05


 31. Druk nr 1020
  1020_niejawne -   PDF  
  1020_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 18/1000 cz. w nieruchomości gruntowej, związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr (...)* w budynku położonym przy ul. Nad Sudołem 24 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 16/06/24
  Projekt doręczony - 16/06/28


 32. Druk nr 1056
  1056_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 53 położonym przy ulicy Prądnickiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/07/12
  Projekt doręczony - 16/07/13


 33. Druk nr 1058
  1058_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 33% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/07/26
  Projekt doręczony - 16/07/29


 34. Druk nr 1059
  1059_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 91 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 19% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/07/26
  Projekt doręczony - 16/07/29


 35. Druk nr 1060
  1060 -   PDF  
  1060 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/07/26
  Projekt doręczony - 16/07/29


 36. Druk nr 1061
  1061 -   PDF  
  1061 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 131 usytuowanego w budynku przy ul. Elsnera 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 66% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/07/27
  Projekt doręczony - 16/07/29


 37. Druk nr 1066
  1066_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 1 na os. Szklane Domy w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 16/08/03
  Projekt doręczony - 16/08/04


 38. Druk nr 1067
  1067_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 5 położonym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 16/08/04
  Projekt doręczony - 16/08/04


 39. Druk nr 1069
  1069 -   DOC  
  1069 -   PDF  
  1069_zał -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym przy ul. Tetmajera.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 16/08/08
  Projekt doręczony - 16/08/08


 40. Druk nr 1072
  1072_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 16 przy ulicy Teligi w Krakowie.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 16/08/11
  Projekt doręczony - 16/08/12


 41. Druk nr 1073
  1073 -   PDF  
  1073 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 16/08/11
  Projekt doręczony - 16/08/12


 42. Druk nr 1063
  1063 -   PDF  
  1063 -   DOC  

  Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 16/08/03
  Projekt doręczony - 16/08/04


 43. Druk nr 1064
  1064 -   DOC  
  1064 -   PDF  
  1064; 1065_opinia NSZZ Solidarność -   PDF  

  Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 16/08/03
  Projekt doręczony - 16/08/04


 44. Druk nr 1065
  1064; 1065_opinia NSZZ Solidarność -   PDF  
  1065 -   PDF  
  1065 -   DOC  

  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 16/08/03
  Projekt doręczony - 16/08/04


 45. Druk nr 1070
  1070 -   PDF  
  1070 -   DOC  
  1070_zał -   PDF  

  Przyjęcie Programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 16/08/09
  Projekt doręczony - 16/08/10


 46. Druk nr 1074
  1074 -   DOC  
  1074 -   PDF  
  1074_uzasadnienie -   PDF  
  1074_zał. nr 2 -   PDF  

  Nadanie nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 16/08/16
  Projekt doręczony - 16/08/17

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 16/08/29 -   PDF  


 47. Druk nr 1032-R
  1032-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie uznania działalności szkoły dla niewidomych z ul. Tynieckiej
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Jantos/
  Data wpływu - 16/06/29
  Projekt doręczony - 16/07/01


 48. Oświadczenia, komunikaty.

 49. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.