Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-12-20 ŚR 11:00


Sesja nr: 7091 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2522
  2522_I -   PDF  
  2522_II -   PDF  
  2522_III -   PDF  
  2522_Projekt Budżetu 2018-wersja do wyszukiwania -   PDF  

  Budżet Miasta Krakowa na rok 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-15
  Projekt doręczony - 2017-11-15
  I czytanie - 2017-11-22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-11

  Opinie

  Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-13 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-04
  Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2017-12-06
  Poprawka - zgłoszona przez: M. GILARSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-07
  Poprawka - zgłoszona przez: A. PROKOP-STASZECKA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawka - zgłoszona przez: R. KOMAREWICZ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF  
  Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawka - zgłoszona przez: M. DREWNICKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-05
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-12-06
  Poprawki - zgłoszona przez: T. MALISZEWSKA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF  
  Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: M. DREWNICKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: M. JANTOS -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: M. PATENA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: A. DZIEDZIC -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: S. RACHWAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: A. MAZUR -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: M. KĘKUŚ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PK -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: E. PORĘBSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: A. KALITA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PiS -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11


 5. Druk nr 2523
  2523_WPF -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Lesław Fijał/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-15
  Projekt doręczony - 2017-11-15
  I czytanie - 2017-11-22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-11

  Opinie

  Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-13 -   PDF  
  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-04
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA -   PDF   - doręczenie - 2017-12-05
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: M. KĘKUŚ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: R. KOMAREWICZ -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PK -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11
  Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PiS -   PDF   - doręczenie - 2017-12-11


 6. Druk nr 2527
  2527 -   PDF  

  Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-16
  Projekt doręczony - 2017-11-20
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-12-06


 7. Druk nr 2532
  2532_zarz_3204 -   DOC  
  2532_zarz_3204 -   PDF  

  Wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-11-21
  Projekt doręczony - 2017-11-22
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  
  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-12-06


 8. Druk nr 2528
  2528 -   PDF  
  2528 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 143/1000 części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Sportowym 25a, oznaczonej jako działka nr 21 położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-11-16
  Projekt doręczony - 2017-11-20
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 9. Druk nr 2529
  2529_wyłączenie jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 25 przy ul. Jaremy w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-11-20
  Projekt doręczony - 2017-11-21
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 10. Druk nr 2534
  2534_wylaczenie jawnosci -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3773/150097 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Jagiellońskim 12 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-11-21
  Projekt doręczony - 2017-11-22
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 11. Druk nr 2536
  2536_zarz_3205 -   PDF  
  2536_zarz_3205 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/9 o pow. 0,0291 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-11-21
  Projekt doręczony - 2017-11-22
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 12. Druk nr 2548
  2548_3237 -   PDF  
  2548_3237 -   DOC  

  Zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-11-23
  Projekt doręczony - 2017-11-24
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-12-06


 13. Druk nr 2555
  2555 -   DOC  
  2555 -   PDF  
  2555_zał.1 -   PDF  
  2555_zał.2 -   PDF  
  2555_zał.3 -   PDF  
  2555_zał.3.2 -   PDF  
  2555_zał.4 -   PDF  
  2555_zał.4.2 -   PDF  
  2555_zał.5 -   PDF  
  2555_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 14. Druk nr 2556
  2556 -   PDF  
  2556 -   DOC  
  2556_zał.1 -   PDF  
  2556_zał.2 -   PDF  
  2556_zał.3 -   PDF  
  2556_zał.4 -   PDF  
  2556_zał.5 -   PDF  
  2556_zał.5.1.3 -   PDF  
  2556_zał.5.2 -   PDF  
  2556_zał.6 -   PDF  
  2556_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-12-14


 15. Druk nr 2557
  2557 -   DOC  
  2557 -   PDF  
  2557_zał.1 -   PDF  
  2557_zał.2 -   PDF  
  2557_zał.3 -   PDF  
  2557_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05 -   PDF  


 16. Druk nr 2558
  2558_zarz_3317 -   PDF  
  2558_zarz_3317 -   DOC  

  Utworzenie Filii Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-12-13


 17. Druk nr 2559
  2559_zarz_3323 -   PDF  

  Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14


 18. Druk nr 2560
  2560_załącznik do Zarządzenia PMK w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2018.docx -   PDF  
  2560_zarz_3303 -   DOC  
  2560_zarz_3303 -   PDF  

  Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna B. Kiczek-Grygiel
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-12-14


 19. Druk nr 2561
  2561 -   PDF  
  2561 -   DOC  
  2561_zał -   PDF  
  2561_zał -   DOC  

  Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jacek WoŹniak/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-29
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-12-14


 20. Druk nr 2562
  2562 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-11-30
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14


 21. Druk nr 2541
  2541 -   DOC  
  2541 -   PDF  
  2541_zał.1_rozmiar_pomniejszony_mapa -   PDF  
  2541_zał.2_niejawny -   PDF  
  2541_zał.3 -   PDF  
  2541_zał.II_do_zarz -   PDF  
  2541_zał.II_do_zarz -   DOC  
  2541_zał.III_do_zarz -   DOC  
  2541_zał.III_do_zarz -   PDF  
  2541_zał.III_do_zarz_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-11-21
  Projekt doręczony - 2017-11-22
  I czytanie - 2017-12-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14


 22. Druk nr 2564
  2264_zał.1_mapa -   PDF  
  2564_zał_II_do_zarz_3386_17 -   PDF  
  2564_zarz_3386 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-12-05
  Projekt doręczony - 2017-12-06


 23. Druk nr 2549
  2549_zarz_3239 -   PDF  
  2549_zarz_3239 -   DOC  

  Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-11-23
  Projekt doręczony - 2017-11-27

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04 -   PDF  


 24. Druk nr 2538
  2538_niejawne -   PDF  

  Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-11-21
  Projekt doręczony - 2017-11-22


 25. Druk nr 2565
  2565 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  Data wpływu - 2017-12-05
  Projekt doręczony - 2017-12-06


 26. Druk nr 2571
  2571_zarz_3465 -   PDF  

  Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Teatrowi Ludowemu - na realizację zakupów inwestycyjnych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 27. Druk nr 2572
  2572_zarz_3464 -   PDF  
  2572_zarz_3464 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskiej instytucji artystycznej - Krakowskiemu Teatrowi Variete
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 28. Druk nr 2573
  2573 -   PDF  
  2573 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - na realizację zakupów inwestycyjnych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-12-14
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 29. Druk nr 2574
  2574 -   PDF  
  2574 -   DOC  

  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2017 i 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 30. Druk nr 2575
  2575 -   DOC  
  2575 -   PDF  
  2575_zał 1 niewygasające 2017 terminy -   PDF  
  2575_zał 2 niewygasające z upływem 2017 r. -   PDF  

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 31. Druk nr 2576
  2576 -   PDF  

  Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-14


 32. Druk nr 2550
  2550_zarz_3224 -   PDF  

  Wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-24
  Projekt doręczony - 2017-11-27


 33. Druk nr 2551
  2551_zarz_3244 wyłączenie jawności -   PDF  
  2551_zarz_3244 wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-11-24
  Projekt doręczony - 2017-11-27


 34. Druk nr 2563
  2563_wył_jawn -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-11-28
  Projekt doręczony - 2017-12-01


 35. Oświadczenia, komunikaty.

 36. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.