Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-10-25 ŚR


Sesja nr: 7087 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2241
  2241 -   PDF  
  2241 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-09-15
  Projekt doręczony - 2017-09-18
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10 -   PDF  


 5. Druk nr 2242
  2242 -   DOC  
  2242 -   PDF  
  2242_zał -   PDF  

  Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-09-15
  Projekt doręczony - 2017-09-18
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-10-09 -   PDF  


 6. Druk nr 2279
  2279 -   PDF  
  2279 -   DOC  
  2279_zał.1 -   PDF  
  2279_zał.2 -   PDF  
  2279_zał.3 -   PDF  
  2279_zał.4 -   PDF  
  2279_zał.5 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 853, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-04
  Projekt doręczony - 2017-10-04
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10 -   PDF  


 7. Druk nr 2280
  2280 -   PDF  
  2280 -   DOC  
  2280_zał.1 -   PDF  
  2280_zał.2 -   PDF  
  2280_zał.3 -   PDF  
  2280_zał.4 -   PDF  
  2280_zał.4.2 -   PDF  
  2280_zał.5 -   PDF  
  2280_zał.5.2 -   PDF  
  2280_zał.6 -   PDF  
  2280_zarz_PMK -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-04
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10 -   PDF  


 8. Druk nr 2281
  2281 -   DOC  
  2281 -   PDF  
  2281_zał.1 -   PDF  
  2281_zał.2 -   PDF  
  2281_zał.3 -   PDF  
  2281_zał.3.2 -   PDF  
  2281_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-04
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10 -   PDF  


 9. Druk nr 2282
  2282 -   PDF  
  2282_Zał. 1 WPF 2017-2052 -   PDF  
  2282_Zał. 2 WPW 2017-2052 -   PDF  
  2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
  2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-04
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-23
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-24

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10 -   PDF  


 10. Druk nr 2285
  2285 -   PDF  
  2285 -   DOC  

  Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 11. Druk nr 2286
  2286 -   PDF  
  2286 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Grand" w Krakowie przy ul. Sławkowskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Sabina Muzyka
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 12. Druk nr 2284
  2284 -   PDF  
  2284 -   DOC  

  Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-05
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 13. Druk nr 2314
  2314 -   PDF  
  2314 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-16
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 14. Druk nr 2315
  2315 -   PDF  
  2315 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 15. Druk nr 2316
  2316 -   DOC  
  2316 -   PDF  
  2316_zał.1 -   PDF  
  2316_zał.2 -   PDF  
  2316_zał.3 -   PDF  
  2316_zał.4 -   PDF  
  2316_zał.5 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801 i 854 oraz wydatków w działach: 600, 700, 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 16. Druk nr 2317
  2317 -   DOC  
  2317 -   PDF  
  2317_zał.1 -   PDF  
  2317_zał.2 -   PDF  
  2317_zał.3 -   PDF  
  2317_zał.4 -   PDF  
  2317_zał.5 -   PDF  
  2317_zał.5.1.3 -   PDF  
  2317_zał.5.2 -   PDF  
  2317_zał.6 -   PDF  
  2317_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 17. Druk nr 2318
  2318 -   DOC  
  2318 -   PDF  
  2318_zał.1 -   PDF  
  2318_zał.2 -   PDF  
  2318_zał.3 -   PDF  
  2318_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 18. Druk nr 2274
  2274 -   PDF  
  2274 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-09-28
  Projekt doręczony - 2017-10-02


 19. Druk nr 2275
  2275 -   DOC  
  2275 -   PDF  
  2275_załącznik graficzny.pdf -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XLIII/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-09-28
  Projekt doręczony - 2017-10-02


 20. Druk nr 2287
  2287 -   PDF  
  2287 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Twardowskiego Nr 51
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 21. Druk nr 2288
  2288_niejawna -   PDF  
  2288_niejawna -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 33 położonego przy ul. Widok w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 22. Druk nr 2289
  2289 -   DOC  
  2289 -   PDF  
  2289_załacznik graficzny.pdf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza Nr 4
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-10-03
  Projekt doręczony - 2017-10-05


 23. Druk nr 2290
  2290 -   PDF  
  2290 -   DOC  

  Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-10


 24. Druk nr 2296
  2296 -   PDF  
  2296_Uzasadnienie -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 1 -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 2 -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 3 -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 4 -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 5 -   PDF  
  2296_Załącznik Nr 6 -   PDF  

  Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 25. Druk nr 2297
  2297 -   PDF  
  2297_Uzasadnienie -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 26. Druk nr 2298
  2298 -   PDF  
  2298 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 27. Druk nr 2299
  2299 -   PDF  
  2299 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 28. Druk nr 2300
  2300 -   PDF  
  2300 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 29. Druk nr 2301
  2301 -   PDF  
  2301 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 30. Druk nr 2302
  2302 -   PDF  
  2302 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 31. Druk nr 2303
  2303 -   PDF  
  2303 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 32. Druk nr 2304
  2304 -   PDF  
  2304 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 33. Druk nr 2305
  2305 -   PDF  
  2305 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 34. Druk nr 2319
  2319 -   DOC  
  2319 -   PDF  
  2319_zał.1 -   PDF  
  2319_zał.10 -   PDF  
  2319_zał.11 -   PDF  
  2319_zał.12 -   PDF  
  2319_zał.13 -   PDF  
  2319_zał.2 -   PDF  
  2319_zał.3 -   PDF  
  2319_zał.4 -   PDF  
  2319_zał.5 -   PDF  
  2319_zał.6 -   PDF  
  2319_zał.7 -   PDF  
  2319_zał.8 -   PDF  
  2319_zał.9 -   PDF  

  Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Pietruszka/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 35. Druk nr 2320
  2320 -   PDF  
  2320 -   DOC  

  Uchylenie uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Pietruszka/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18


 36. Druk nr 2259
  2259 -   PDF  
  2259 -   DOC  
  2259_MKJ Zał_3_rozstrzygniecie_infra_JKJ -   PDF  
  2259_prognoza skutków finansowych_PSF_MISTRZEJOWICE_12_06_2017 -   PDF  
  2259_prognoza skutków finansowych_psf_mistrzejowice_raster_10_06-2017.pdf -   PDF  
  2259_uzasadnienie_MPZP_JANCARZA -   PDF  
  2259_zał.1_mpzp_mistrzejowice_raster_bip_13-09-2017.pdf -   PDF  
  2259_zał.2_niejawna_MKJ Zał_2_rozstrzygniecie_JKJ_jawnosc_TBA -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-26
  Projekt doręczony - 2017-09-28
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-10-18


 37. Druk nr 2261
  2261_294 II_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
  2261_294_III_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH - grudzień 2015 -   PDF  
  2261_294_III_Ruczaj_rejon ul Czerwone Maki_prognoza.pdf -   PDF  
  2261_zał.1_mapa_294_Ruczaj_rejon ul Czerwone Maki_projekt planu_Zmniejszony -   PDF  
  2261_zał.2_wył. jawność_zarządzenie PMK 3056-2016 załącznik graficzny wyl jaw -   PDF  
  2261_zał.3_294_Ruczaj-Rejon_ul_Czerwone_Maki_zał_nr_3_do_uchwały_25.09.2017 -   PDF  
  2261_Zarządzenie PMK 2400-2017 uchwała + uzasadnienie -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-26
  Projekt doręczony - 2017-09-28
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-10-18


 38. Druk nr 2263
  2263_309_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH_tekst -   PDF  
  2263_mapa do zarządzenia_309_Prognoza_finasowa_rysunek.pdf -   PDF  
  2263_zał. II do zarządzenia_309_V_uzasadnie_do_uchwalenia -   PDF  
  2263_zał.1_mapa_309_mpzp_obszaru_Pychowice_Ogrod_Akademicki_rysunek_planu_projekt -   PDF  
  2263_zał.2_niejawny_309_III_zal_Nr 2_doUchwały_wyłaczenie jawności -   PDF  
  2263_zał.3_309_zal._Nr 3_Pychowice -   PDF  
  2263_Zarządzenie PMK 2398-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-26
  Projekt doręczony - 2017-09-28
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-10-18


 39. Druk nr 2265
  2265_ANALIZA_Liban II.docx -   PDF  
  2265_zał._mapa_LIBAN_II_zalacznik do uchwaly.pdf -   PDF  
  2265_Zarządzenie PMK 2403-2017 uchwała + uzasadnienie -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-26
  Projekt doręczony - 2017-09-28
  I czytanie - 2017-10-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19


 40. Druk nr 2294
  2294 -   DOC  
  2294 -   PDF  
  2294_zał.1_projekt_planu_rysunek -   PDF  
  2294_zał.2_wył.jawność -   PDF  
  2294_zał.3 -   DOC  
  2294_zał.3 -   PDF  
  2294_zał.II_do_zarz_2520_17 -   DOC  
  2294_zał.II_do_zarz_2520_17 -   PDF  
  2294_zał.III_do_zarz_2520_17 -   DOC  
  2294_zał.III_do_zarz_2520_17 -   PDF  
  2294_zał.III_do_zarz_2520_17_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 41. Druk nr 2295
  2295 -   PDF  
  2295_zał_wył.jawność -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 42. Druk nr 2306-R
  2306-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie poddania szczególnemu nadzorowi postępowania sądowego prowadzonego w sprawie Domu Legionisty w Krakowie
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-11


 43. Oświadczenia, komunikaty.

 44. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.