Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-10-24 ŚR 10:00


Sesja nr: 7114 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydanych decyzji wz na terenie Krakowa niezgodnych ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - wraz z dyskusją.

 5. Druk nr 3157
  3157 -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-09-12
  Projekt doręczony - 2018-09-13
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2018-09-25 -   PDF  


 6. Druk nr 3160
  3160_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 303/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-09-14
  Projekt doręczony - 2018-09-17
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 7. Druk nr 3167
  3167 -   PDF  
  3167 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. Centralnej 34 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-09-17
  Projekt doręczony - 2018-09-19
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 8. Druk nr 3195
  3195 -   PDF  
  3195 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-09-18
  Projekt doręczony - 2018-09-19
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 9. Druk nr 3213
  3213 -   PDF  
  3213 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Jana Matejki Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-09-25
  Projekt doręczony - 2018-09-26
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 10. Druk nr 3215
  3215 -   DOC  
  3215 -   PDF  
  3215_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 9408/19200 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Starowiślnej Nr 35
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-09-25
  Projekt doręczony - 2018-09-26
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 11. Druk nr 3209
  3209 -   DOC  
  3209 -   PDF  
  3209_uzasadnienie -   PDF  
  3209_zał -   PDF  

  Uchwalenie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Łazęcki/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2018-09-26
  Projekt doręczony - 2018-09-26
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-10-08 -   PDF  


 12. Druk nr 3227
  3227_RMK 49 (zm październik) przekazanie dzielnice -   PDF  
  3227_zał.1_zał 1 RMK 49 (zm październik) dzielnice -   PDF  
  3227_zał.2_Dz zm 32 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
  3227_zał.3_Dz zm 32 zał nr 12 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2018-10-02
  Projekt doręczony - 2018-10-03
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 13. Druk nr 3228
  3228_RMK 47 (zm październik) -   PDF  
  3228_zał.1_Z1RMK47 -   PDF  
  3228_zał.2_zał 1 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
  3228_zał.3_ -   PDF  
  3228_zał.3.2_RMK zm 27 programowe 2018 -   PDF  
  3228_zał.4_zał 5 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
  3228_zał.5 -   PDF  
  3228_zał.6.1.3_zał 7-1.3 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
  3228_zał.6_zał 7-1.2 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
  3228_zał.7_zał 13 RMK 47 (zm październik) -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-10-02
  Projekt doręczony - 2018-10-03
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09 -   PDF  


 14. Druk nr 3229
  3229_2539 -   PDF  
  3229_2539_zalacznik nr 3_do PGN -   PDF  
  3229_2539_załącznik do uchwały - Aktualizacja PGN dla GMK -   PDF  

  Przyjęcie aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Łazęcki/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2018-10-02
  Projekt doręczony - 2018-10-03
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18


 15. Druk nr 3247
  3247 -   DOC  
  3247 -   PDF  
  3247_zał -   PDF  

  Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-11


 16. Druk nr 3248
  3248_skan -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-11


 17. Druk nr 3263
  3263_zarz 2717 z 2018 -   PDF  

  Nazwa skweru
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Karaś-Batko
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 18. Druk nr 3256
  3256_RMK 50 (zm październik) -   PDF  
  3256_zał.1_Z1RMK50 -   PDF  
  3256_zał.2_zał 1 RMK 50 (zm październik) -   PDF  
  3256_zał.3_RMK zm 29 programowe 2018 -   PDF  
  3256_zał.4_zał 13 RMK 50 (zm październik) -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 19. Druk nr 3257
  3257_RMK 53 (zm październik) dzielnice SWPU -   PDF  
  3257_zał.1_zał 1 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
  3257_zał.2_Dz zm 34 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
  3257_zał.3.1_zał 7-1.2 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
  3257_zał.3.2_zał 7-2 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
  3257_zał.4_Dz zm 34 zał nr 12 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 20. Druk nr 3258
  3258_RMK 51 (zm październik) -   PDF  
  3258_zał.1_Z1RMK51 -   PDF  
  3258_zał.2_zał 1 RMK 51 (zm październik) -   PDF  
  3258_zał.3.1_RMK zm 28 strategiczne 2018 -   PDF  
  3258_zał.3.2_RMK zm 28 programowe 2018 -   PDF  
  3258_zał.4_zał 5 RMK 51 (zm październik) -   PDF  
  3258_zał.5_zał 13 RMK 51 (zm październik) -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmiany planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 21. Druk nr 3259
  3259_RMK 52 (zm październik) -   PDF  
  3259_zał.1_Z1RMK52 -   PDF  
  3259_zał.2_zał 1 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
  3259_zał.3_zał 3 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
  3259_zał.4.1_RMK zm 30 strategiczne 2018 -   PDF  
  3259_zał.4.2_RMK zm 30 programowe 2018 -   PDF  
  3259_zał.5.1_zał 7-1.1 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
  3259_zał.5.2_zał 7-2 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
  3259_zał.6_zał 13 RMK 52 (zm październik) -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 22. Druk nr 3260
  3260_Zał. 1 - WPF 2018-2052 -   PDF  
  3260_Zał. 2 - WPW 2018-2052 -   PDF  
  3260_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
  3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  3260_Zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  
  3260_zm 12 WPF SWPU -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 23. Druk nr 3249
  3249_z_2683 -   PDF  
  3249_z_2683 -   DOC  

  Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2018-10-15
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 24. Druk nr 3250
  3250_z_2674-2018 -   PDF  
  3250_z_2674-2018 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Schweitzera 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 68% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-10-15
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 25. Druk nr 3251
  3251_z_2690-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 133/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 26. Druk nr 3252
  3252_z_2663-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3813/539191 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 27. Druk nr 3253
  3253_niejawna_ZMPK_2018_2719 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym na os. Albertyńskim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 28. Druk nr 3255
  3255_z_2726_wył_jawn -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym przy ul. Sereno Fenn`a w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 29. Druk nr 3264
  3264_2643-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 317/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 30. Druk nr 3265
  3265_2644-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 31. Druk nr 3266
  3266_2645-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio w udziałach własność obu wnioskodawczyń
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 32. Druk nr 3267
  3267_2646-wyłączenie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 58/8731 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Teligi 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 33. Druk nr 3254
  3254_z_2721 -   DOC  
  3254_z_2721 -   PDF  
  3254_z_2721_zał -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 34. Druk nr 3261
  3261_zarz 2727 z 2018 -   PDF  
  3261_zarz 2727 z 2018 -   DOC  

  Upoważnienie Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 35. Druk nr 3262
  3262_zarz 2728 z 2018 -   PDF  
  3262_zarz 2728 z 2018 -   DOC  

  Upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2018-10-16
  Projekt doręczony - 2018-10-17


 36. Druk nr 3223
  3223 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kraków, dzierżawionych na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat i zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę, na rzecz Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego sp. o.o.
  /projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego - I czytanie - referuje Sławomir Pietrzyk/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-09-26
  Projekt doręczony - 2018-09-27


 37. Druk nr 3212
  3212 -   PDF  
  3212_zał.1 -   PDF  
  3212_zał.2 -   PDF  

  Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska
  Data wpływu - 2018-09-25
  Projekt doręczony - 2018-09-26


 38. Druk nr 3239
  3239 -   PDF  
  3239 -   DOC  

  Zasady postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2018-10-10
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 39. Druk nr 3240
  3240 -   PDF  
  3240 -   DOC  

  Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 40. Druk nr 3241
  3241 -   DOC  
  3241 -   PDF  
  3241_Zał?cznik do uchwały Program ochrony przed hałasem.doc -   PDF  
  3241_Zał?cznik nr 1 do Programu ochrony przed hałasem (MPZP).doc -   PDF  
  3241_Zał?cznik nr 2 do Programu ochrony przed hałasem (Raport z konsultacji).doc -   PDF  
  3241_Zał?cznik nr 3 do Raport dla Programu.doc -   PDF  
  3241_Zał?cznik nr 4 do Programu (Przekrój) -   PDF  

  Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2018-10-08
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 41. Druk nr 3230
  3230_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonym przy ul. Augustiańskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-10-02
  Projekt doręczony - 2018-10-03


 42. Druk nr 3231
  3231 -   PDF  
  3231 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-10-05
  Projekt doręczony - 2018-10-08


 43. Druk nr 3232
  3232 -   DOC  
  3232 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Jaskółczej na rzecz Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od jej ceny
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2018-10-05
  Projekt doręczony - 2018-10-08


 44. Druk nr 3233
  3233 -   PDF  
  3233 -   DOC  

  Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2018-10-05
  Projekt doręczony - 2018-10-08


 45. Druk nr 3235
  3235 -   PDF  
  3235 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 182/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 10 położonym przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-10-08
  Projekt doręczony - 2018-10-09


 46. Druk nr 3242
  3242 -   PDF  
  3242 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 47. Druk nr 3243
  3243 -   PDF  
  3243 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 48. Druk nr 3244
  3244 -   PDF  
  3244 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny udziału w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brogi 40 w Krakowie stanowiącej własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-10-09
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 49. Druk nr 3245
  3245_wyłączenie jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-10-08
  Projekt doręczony - 2018-10-10


 50. Druk nr 3202
  3202 -   DOC  
  3202 -   PDF  
  3202_zał.1_mapa -   PDF  
  3202_zał.2_niejawny -   PDF  
  3202_zał.3 -   DOC  
  3202_zał.3 -   PDF  
  3202_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
  3202_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  3202_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
  3202_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Kempf-Kowalczyk
  Data wpływu - 2018-09-25
  Projekt doręczony - 2018-09-26
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2018-10-17
  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2018-10-17


 51. Druk nr 3205
  3205 -   DOC  
  3205 -   PDF  
  3205_zał.1_mapa -   PDF  
  3205_zał.2_niejawny -   PDF  
  3205_zał.3 -   PDF  
  3205_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  3205_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
  3205_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-09-25
  Projekt doręczony - 2018-09-26
  I czytanie - 2018-10-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2018-10-17
  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2018-10-17


 52. Oświadczenia, komunikaty.

 53. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.