Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-01-25 ŚR


Sesja nr: 7063 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1536
  1536 -   DOC  
  1536 -   PDF  
  1536_zał.1_do_Zarz_ 73_17_Rysunek_Planu_mapa -   PDF  
  1536_zał.2_niejawne -   PDF  
  1536_zał.3 -   DOC  
  1536_zał.3 -   PDF  
  1536_zał.II_do_Zarz_73_17_uzasadnie_do _projektu_planu -   DOC  
  1536_zał.II_do_Zarz_73_17_uzasadnie_do _projektu_planu -   PDF  
  1536_zał.III_do_Zarz_73_17 -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 5. Druk nr 1537
  1537_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 1_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 6. Druk nr 1538
  1538_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 2_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 7. Druk nr 1539
  1539_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 3_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 8. Druk nr 1540
  1540_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 4_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 7 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 9. Druk nr 1541
  1541_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 5_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 10. Druk nr 1542
  1542_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 6_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 9 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 11. Druk nr 1543
  1543_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 7_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 12 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 12. Druk nr 1544
  1544_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 8_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 13 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 13. Druk nr 1545
  1545_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 9_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", w tym uwagi zgłoszonej do prognozy oddziaływania na środowisko do tego projektu planu, oznaczonej numerem 14 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 14. Druk nr 1546
  1546_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 10_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 15 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 15. Druk nr 1547
  1547_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 11_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 16 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 16. Druk nr 1548
  1548_298_4_ZarzPMK_uchw_uwaga 12_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 17. Druk nr 1496
  1496_299_3b_Zał III-PSF-rys_07_2016_aktualna -   PDF  
  1496_zał.2_299_1c_Zał_2_do Uchwały_Rozp Uwag-wył. jawn -   PDF  
  1496_zarządzenie 3577-2016 - _Zał_1 uchw -Rys_Planu -   PDF  
  1496_Zarządzenie PMK 3058-2016 + uchwała -   DOC  
  1496_Zarządzenie PMK 3058-2016 + uchwała -   PDF  
  1496_zarządzenie PMK 3577-2016 _1d_Zał_3_doUchwaly -   DOC  
  1496_zarządzenie PMK 3577-2016 _Zał_II do zarz uzasadnie_do _projektu_planu_uchwalenie_AMO -   DOC  
  1496_zarządzenie PMK 3577-2016_Zał III do zarz PSF_07_2016_aktualna -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka - Bochenka''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-27
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19


 18. Druk nr 1479
  1479 -   DOC  
  1479 -   PDF  
  1479_zał_graficzny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno ? usługowym i budynkiem gospodarczym położonymi w Krakowie przy ul. Walerego Sławka Nr 56
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2016-12-15
  Projekt doręczony - 2016-12-19
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  


 19. Druk nr 1480
  1480 -   DOC  
  1480 -   PDF  
  1480_zał_graficzny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Płk. Stanisława Dąbka
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2016-12-15
  Projekt doręczony - 2016-12-19
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  


 20. Druk nr 1498
  1498 -   PDF  

  Zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie, ul. Ułanów 3
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 21. Druk nr 1499
  1499 -   PDF  

  Zamiar likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 22. Druk nr 1500
  1500 -   PDF  
  1500 -   DOC  

  Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącej w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 23. Druk nr 1501
  1501_skan -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącego w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   DOC   - doręczenie - 2017-01-11


 24. Druk nr 1502
  1502_skan -   PDF  

  Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 25. Druk nr 1503
  1503 -   PDF  
  1503 -   DOC  

  Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 26. Druk nr 1504
  1504 -   PDF  
  1504 -   DOC  

  Zamiar likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 26
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 27. Druk nr 1505
  1505 -   PDF  
  1505 -   DOC  

  Zamiar przekształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, poprzez przeniesienie jego siedziby
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 28. Druk nr 1506
  1506 -   PDF  
  1506 -   DOC  

  Zamiar likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie, ul. Cechowa 57
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 29. Druk nr 1507
  1507 -   PDF  
  1507 -   DOC  

  Zamiar likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-01-20


 30. Druk nr 1509
  1509 -   PDF  
  1509 -   DOC  

  Włączenie Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Negatywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 31. Druk nr 1510
  1510 -   PDF  
  1510 -   DOC  

  Włączenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66 w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Negatywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 32. Druk nr 1511
  1511 -   PDF  
  1511 -   DOC  

  Zamiar przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Tysiąclecia 15, poprzez przeniesienie jego siedziby
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-27
  Projekt doręczony - 2016-12-29
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-01-20


 33. Druk nr 1513
  1513 -   PDF  
  1513 -   DOC  

  Zamiar likwidacji XXXI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2016-12-30
  Projekt doręczony - 2016-12-30
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-01-10 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 34. Druk nr 1474
  1474 -   PDF  

  Przyjęcie programu pn. "Nowa Huta dziś !"
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2016-12-14
  Projekt doręczony - 2016-12-15
  I czytanie - 2016-12-21
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-12-29
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-12-30

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2016-12-19 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PO -   PDF   - doręczenie - 2016-12-29


 35. Druk nr 1467
  1467 -   PDF  
  1467 -   DOC  

  Zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.)

  Na LXII sesji RMK /11.01.2017 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy.

  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kowal/
  Pozytywna opinia prawna Szymon Kowal
  Data wpływu - 2016-12-12
  Projekt doręczony - 2016-12-13


 36. Druk nr 1519
  1519 -   DOC  
  1519 -   PDF  
  1519_Uzasadnienie -   DOC  
  1519_Uzasadnienie -   PDF  

  Zasady przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Kraków środków finansowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Dorota Iwanicka/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-01-05
  Projekt doręczony - 2017-01-09


 37. Druk nr 1549
  1549 -   PDF  
  1549 -   DOC  

  Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 38. Druk nr 1554
  1554_zał_1_do_3 -   PDF  

  Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-01-16
  Projekt doręczony - 2017-01-16


 39. Druk nr 1555
  1555_zał_1_do_10 -   PDF  

  Projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-01-16
  Projekt doręczony - 2017-01-16


 40. Druk nr 1559
  1559 -   DOC  
  1559 -   PDF  
  1559_zał.1 -   PDF  
  1559_zał.2 -   PDF  
  1559_zał.3.2 -   PDF  
  1559_zał.4.1 -   PDF  
  1559_zał.4.2 -   PDF  
  1559_zarządzenie PMK -   DOC  
  1559_zarządzenie PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-01-17
  Projekt doręczony - 2017-01-18


 41. Druk nr 1560
  1560 -   PDF  
  1560_Zał. 1 WPF 2017-2052 - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 2 WPW 2017-2052 - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 3 Objaśnienia cz A WPF 2017-2052 - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-1_zad. starategiczne - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-2_zad. programowe - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-3_zad. dzielnic - zmiana nr 2 -   PDF  
  1560_Zał. 3 Objaśnienia cz. C _zakresy całkowite - zmiana nr 2 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-01-17
  Projekt doręczony - 2017-01-18


 42. Druk nr 1550
  1550_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 68 A położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 43. Druk nr 1551
  1551_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 20 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 44. Druk nr 1520-R
  1520-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach
  /projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2017-01-09
  Projekt doręczony - 2017-01-10
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 45. Druk nr 1552-R
  1552-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie wyłączenia spod interwencji nadzorczej treści rezolucji, apeli czy oświadczeń podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zawierających wezwanie do określonego zachowania, podjęcia inicjatywy lub zadania, jak również zawierających stanowisko w określonej sprawie
  /projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Data wpływu - 2017-01-11
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 46. Druk nr 1553-R
  1553-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie kontroli krakowskiej Straży Miejskiej w gminach ościennych
  /projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2017-01-11
  Projekt doręczony - 2017-01-12


 47. Oświadczenia, komunikaty.

 48. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.