Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2016-07-06 ŚR


Sesja nr: 7050 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1005
  1005 -   PDF  
  1005_zał.1 -   PDF  
  1005_zał.2_niejawne -   PDF  
  1005_zał.3 -   PDF  
  1005_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
  1005_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/22


 5. Druk nr 1006
  1006 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 1(w zakresie punktu nr 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 6. Druk nr 1007
  1007_niejawne -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 7. Druk nr 1008
  1008 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 8. Druk nr 1009
  1009 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonych numerami 4 i 8 (w zakresie punktów nr 2a, nr 4 oraz częściowo w zakresie pkt nr 3b tych uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 9. Druk nr 1010
  1010 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 10. Druk nr 1011
  1011 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 11. Druk nr 1012
  1012 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 12. Druk nr 1013
  1013 -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 11 (w zakresie punktów nr 1, nr 2, nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr3 ) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania /
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/24


 13. Druk nr 1014
  1014_niejawne -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/24


 14. Druk nr 963
  0963_wył_jawn -   PDF  
  0963_wył_jawn -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 44 położonym przy ul. Żywieckiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/05/30
  Projekt doręczony - 16/05/31
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 15. Druk nr 982
  0982_niejawne -   PDF  
  0982_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 13 na os. Górali w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/14
  Projekt doręczony - 16/06/15
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 16. Druk nr 983
  0983_niejawne -   DOC  
  0983_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr 1 przy ulicy Ugorek w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/14
  Projekt doręczony - 16/06/15
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 17. Druk nr 984
  0984 -   PDF  
  0984 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/14
  Projekt doręczony - 16/06/15
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 18. Druk nr 985
  0985_niejawne -   PDF  
  0985_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr 26 położonym na os. Sportowym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/14
  Projekt doręczony - 16/06/15
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 19. Druk nr 991
  0991_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 3 przy ul. Powiśle w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/21
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 20. Druk nr 994
  0994 -   DOC  
  0994 -   PDF  
  0994_zał.1 -   PDF  
  0994_zał.2 -   PDF  
  0994_zał.3 -   PDF  
  0994_Zarz_PMK -   DOC  
  0994_Zarz_PMK -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów oraz zmian planu wydatków w działach: 757 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 21. Druk nr 995
  0995 -   DOC  
  0995 -   PDF  
  0995_zał.1 -   PDF  
  0995_zał.2 -   PDF  
  0995_zał.3 -   PDF  
  0995_zał.4 -   PDF  
  0995_zał.5 -   PDF  
  0995_zał.5.2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 22. Druk nr 996
  0996 -   PDF  
  0996 -   DOC  
  0996_zał.1 -   PDF  
  0996_zał.2 -   PDF  
  0996_zał.3 -   PDF  
  0996_zał.3.2 -   PDF  
  0996_zał.4 -   PDF  
  0996_Zarz_PMK -   DOC  
  0996_Zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 23. Druk nr 997
  0997 -   PDF  
  0997_Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2052 - zmiana nr 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 2 WPW 2016-2052 - zmiana 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. A - zmiana 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B1 - zadania strategiczne - zmiana nr 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B2 - zadania programowe - zmiana nr 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. B3 - zadania dzielnic - zmiana 7 -   PDF  
  0997_Zał. nr 3 Objaśnienia cz. C - Zakresy całkowite - zmiana nr 7 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 16/06/22
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/05
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 24. Druk nr 998
  0998 -   DOC  
  0998 -   PDF  
  0998_zał.1 -   DOC  
  0998_zał.1 -   PDF  
  0998_zał.1_do_zał.1 -   PDF  

  Połączenie samorządowych instytucji kultury: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 16/06/28 -   PDF  


 25. Druk nr 974
  0974 -   PDF  
  0974 -   DOC  

  Wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 16/06/07
  Projekt doręczony - 16/06/08
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05


 26. Druk nr 999
  0999 -   DOC  
  0999 -   PDF  
  0999_zał -   DOC  
  0999_zał -   PDF  

  Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22
  I czytanie - 16/06/29
  Termin wprowadzania autopoprawek - 16/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 16/07/05

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 16/06/27 -   PDF  


 27. Druk nr 989
  0989 -   DOC  
  0989 -   PDF  
  0989_zał -   DOC  
  0989_zał -   PDF  

  Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/21


 28. Druk nr 1000
  1000 -   PDF  
  1000 -   DOC  

  Zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22


 29. Druk nr 1001
  1001 -   DOC  
  1001 -   PDF  
  1001_zał -   PDF  

  Przyjęcie statutu jednostki budżetowej ? Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/22


 30. Druk nr 1002
  1002 -   DOC  
  1002 -   PDF  
  1002_zał -   DOC  
  1002_zał -   PDF  

  Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jolanta Chrzanowska/
  Data wpływu - 16/06/22
  Projekt doręczony - 16/06/22


 31. Druk nr 1003
  1003 -   DOC  
  1003 -   PDF  
  1003_zał -   PDF  

  Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/22


 32. Druk nr 992
  0992 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
  /projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/21


 33. Druk nr 1004
  1004 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia strony internetowej lub mapy interaktywnej pokazującej wycinkę drzew w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/22


 34. Druk nr 1029
  1029 -   DOC  
  1029 -   PDF  
  1029_zał.1 -   PDF  
  1029_zał.2 -   PDF  
  1029_zał.3 -   PDF  
  1029_zał.4 -   PDF  
  1029_zarz_PMK -   DOC  
  1029_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 801, 900 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/28
  Projekt doręczony - 16/06/29


 35. Druk nr 1019
  1019 -   DOC  
  1019 -   PDF  
  1019_zał.1 -   DOC  
  1019_zał.1 -   PDF  
  1019_zał.2 -   DOC  
  1019_zał.2 -   PDF  
  1019_zał.3 -   DOC  
  1019_zał.3 -   PDF  
  1019_zał.4 -   DOC  
  1019_zał.4 -   PDF  

  Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 16/06/27
  Projekt doręczony - 16/06/28


 36. Druk nr 1030
  1030 -   DOC  
  1030 -   PDF  
  1030_zał -   PDF  

  Zmiana Uchwały Nr XLII/737/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 16/06/28
  Projekt doręczony - 16/06/29


 37. Druk nr 1031
  1031 -   PDF  
  1031 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LII/682/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 16/06/28
  Projekt doręczony - 16/06/29


 38. Druk nr 990

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Piastów 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/21


 39. Druk nr 1015
  1015 -   DOC  
  1015 -   PDF  
  1015_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul. Herberta
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 16/06/21
  Projekt doręczony - 16/06/23


 40. Druk nr 1016
  1016_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 6 położonym na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 16/06/20
  Projekt doręczony - 16/06/23


 41. Oświadczenia, komunikaty.

 42. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.