Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-04-26 ŚR


Sesja nr: 7070 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania - wraz z dyskusją. 5. Druk nr 1842
  1842 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie możliwości kontroli spalania śmieci przez funkcjonariuszy krakowskiej Straży Miejskiej w gminach ościennych
  /projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2017-03-29
  Projekt doręczony - 2017-03-31

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-19 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-04-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF  
  Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ -   PDF  


 6. Druk nr 1816
  1816 -   PDF  
  1816 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-03-16
  Projekt doręczony - 2017-03-17
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  


 7. Druk nr 1828
  1828_niejawne -   PDF  
  1828_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  


 8. Druk nr 1829
  1829 -   PDF  
  1829 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Górali 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 84 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-03-21
  Projekt doręczony - 2017-03-22
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  


 9. Druk nr 1845
  1845 -   DOC  
  1845 -   PDF  
  1845_zał.1 -   PDF  
  1845_zał.2 -   PDF  
  1845_zał.3 -   PDF  
  1845_zał.3.2 -   PDF  
  1845_zał.4 -   PDF  
  1845_zał.5 -   PDF  
  1845_zał.5.2 -   PDF  
  1845_zał.6 -   PDF  
  1845_zał.6.2 -   PDF  
  1845_zał.7 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-04-04
  Projekt doręczony - 2017-04-05
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  


 10. Druk nr 1846
  1846 -   DOC  
  1846 -   PDF  
  1846_zał.1 -   PDF  
  1846_zał.2 -   PDF  
  1846_zał.3 -   PDF  
  1846_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-04-04
  Projekt doręczony - 2017-04-05
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-11 -   PDF  


 11. Druk nr 1855
  1855_z_opinią_prawną -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Nowa Huta dziś !"
  /projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas
  Data wpływu - 2017-04-10
  Projekt doręczony - 2017-04-11
  I czytanie - 2017-04-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-18
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-20

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-04-24 -   PDF  


 12. Druk nr 1704
  1704 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-03
  Projekt doręczony - 2017-02-07
  I czytanie - 2017-03-01
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-05
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-21

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27 -   PDF  


 13. Druk nr 1862
  1862 -   PDF  
  1862_zał_II_do_zarz_PMK.docx -   PDF  
  1862_zał_mapa.pdf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-04-24 -   PDF  


 14. Druk nr 1863
  1863 -   PDF  
  1863_zał_II_do_zarz_PMK.docx -   PDF  
  1863_zał_mapa.pdf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-04-24 -   PDF  


 15. Druk nr 1864
  1864 -   PDF  
  1864 -   DOC  

  Uchylenie Uchwały Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Uchwały Nr LIII/674/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty oraz Uchwały Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jacek WoŹniak/
  Pozytywna opinia prawna Maciej Mach
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 16. Druk nr 1858
  1858_skan -   PDF  

  Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-04-10
  Projekt doręczony - 2017-04-11

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-25 -   PDF  


 17. Druk nr 1865
  1865 -   PDF  
  1865 -   DOC  

  Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 116 w Krakowie, os. Jagiellońskie 16
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-04-13
  Projekt doręczony - 2017-04-13

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-25 -   PDF  


 18. Druk nr 1866
  1866 -   PDF  
  1866 -   DOC  

  Określenie kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-25 -   PDF  


 19. Druk nr 1861
  1861 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Grelecki/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-04-24 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna z uwagami 2017-04-26 -   PDF  


 20. Druk nr 1871
  1871 -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji dotyczącej włączenia w granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej obszaru osiedla Avia
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 21. Druk nr 1872
  1872 -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji dotyczącej nierozwiązywania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, a w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 36 utworzenie szkoły podstawowej
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 22. Druk nr 1873
  1873 -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zapewniających pozostanie budynku mieszczącego się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela nr 2 w Krakowie w gestii samorządu i umożliwienie dalszej działalności w nim Uniwersytetowi Trzeciego Wieku "Akademia Prądnicki Senior", działającemu w celu integracji społecznej starszych mieszkańców Dzielnicy III oraz jego rozwoju
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 23. Druk nr 1874
  1874 -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego, rodziców uczniów tej Szkoły oraz 118. Mieszkańców, dotyczącej utrzymania w budynku szkoły mieszącej się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie, szkoły lub zespołu szkół samorządowych zgodnie z przedstawionymi ostatnimi propozycjami w sprawie ustalenia sieci szkół po reformie
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 24. Druk nr 1875
  1875_niejawne -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji wniesionej przez mieszkańców Krakowa dotyczącej przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej", przyspieszenia prac planistycznych oraz ustanowienia użytków ekologicznych
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 25. Druk nr 1876
  1876 -   DOC  
  1876 -   PDF  
  1876_zał.1 -   PDF  
  1876_zał.2 -   PDF  
  1876_zał.3 -   PDF  
  1876_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-04-18
  Projekt doręczony - 2017-04-20


 26. Druk nr 1877
  1877 -   DOC  
  1877 -   PDF  
  1877_zał -   PDF  
  1877_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie przychodów)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-04-18
  Projekt doręczony - 2017-04-20


 27. Druk nr 1878
  1878 -   DOC  
  1878 -   PDF  
  1878_zał.1 -   PDF  
  1878_zał.2 -   PDF  
  1878_zał.3 -   PDF  
  1878_zał.4 -   PDF  
  1878_zał.5 -   PDF  
  1878_zał.5.2 -   PDF  
  1878_zarz_PNK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-04-18
  Projekt doręczony - 2017-04-20


 28. Druk nr 1879
  1879 -   PDF  
  1879 -   DOC  
  1879_zał.1 -   PDF  
  1879_zał.2 -   PDF  
  1879_zał.3 -   PDF  

  Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853 i 854 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-04-18
  Projekt doręczony - 2017-04-20


 29. Druk nr 1880
  1880 -   PDF  
  1880_Zał. 1 - WPF 2017-2052 -   PDF  
  1880_Zał. 2 - WPW 2017-2052 -   PDF  
  1880_Zał. 3 - Objasnienia - cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  1880_Zał. 3 - Objasnienia - cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  1880_Zał. 3 - Objasnienia - cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  1880_Zał. 3 - Objasnienia - cz. C zakresy całkowite -   PDF  
  1880_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-04-18
  Projekt doręczony - 2017-04-20


 30. Druk nr 1841
  1841 -   PDF  
  1841 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 usytuowanego w budynku na os. Hutniczym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 61% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-03-29
  Projekt doręczony - 2017-03-31


 31. Druk nr 1850
  1850 -   PDF  
  1850 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku przy ul. Siemaszki 37 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-04-06
  Projekt doręczony - 2017-04-06


 32. Druk nr 1851
  1851 -   PDF  
  1851 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Stefanii Sempołowskiej Nr 6
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-04-05
  Projekt doręczony - 2017-04-06


 33. Druk nr 1856
  1856 -   PDF  
  1856 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej Nr 1A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-04-10
  Projekt doręczony - 2017-04-11


 34. Druk nr 1857
  1857 -   PDF  
  1857 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Romana Sołtyka Nr 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-04-10
  Projekt doręczony - 2017-04-11


 35. Druk nr 1867
  1867 -   PDF  
  1867 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 36. Druk nr 1868
  1868 -   PDF  
  1868 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-04-11
  Projekt doręczony - 2017-04-13


 37. Druk nr 1860-R
  1860-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji) w Krakowie
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Urynowicz/
  Data wpływu - 2017-04-12
  Projekt doręczony - 2017-04-12

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ -   PDF   - doręczenie - 2017-04-26


 38. Oświadczenia, komunikaty.

 39. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.