Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-03-28 ŚR 10:00


Sesja nr: 7098 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2687
  2687 -   PDF  

  Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Krzysztof Dębowski/
  Pozytywna opinia prawna Karolina Radosz
  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22


 5. Druk nr 2688
  2688 -   PDF  
  2688 -   DOC  

  Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2018-02-26
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-03-12 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2018-03-14


 6. Druk nr 2689
  2689_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 21 położonym przy al. Daszyńskiego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-26
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 7. Druk nr 2690
  2690_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Mazowieckiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-26
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 8. Druk nr 2691
  2691_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, Dz.U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym na os. Słonecznym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 9. Druk nr 2692
  2692_niejawne -   PDF  
  2692_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym na os. Kolorowym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 10. Druk nr 2693
  2693_niejawne -   PDF  
  2693_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-02-28
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 11. Druk nr 2719
  2719 -   PDF  

  Zmiana Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-03-01
  Projekt doręczony - 2018-03-02
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2018-03-20


 12. Druk nr 2726
  2726 -   DOC  
  2726 -   PDF  
  2726_zał.1 -   PDF  
  2726_zał.2 -   PDF  
  2726_zał.3 -   PDF  
  2726_zał.4 -   PDF  
  2726_zał.4.2 -   PDF  
  2726_zał.5 -   PDF  
  2726_zał.5.2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-06
  Projekt doręczony - 2018-03-07
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2018-03-21


 13. Druk nr 2727
  2727 -   DOC  
  2727 -   PDF  
  2727_zał.1 -   PDF  
  2727_zał.2 -   PDF  
  2727_zał.3 -   PDF  
  2727_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-06
  Projekt doręczony - 2018-03-07
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  


 14. Druk nr 2728
  2728 -   DOC  
  2728 -   PDF  
  2728_zał.1 -   PDF  
  2728_zał.2 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jan Urbańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-03-06
  Projekt doręczony - 2018-03-07
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22


 15. Druk nr 2700
  2700 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-16
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 16. Druk nr 2701
  2701 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 17. Druk nr 2702
  2702 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 18. Druk nr 2703
  2703 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 19. Druk nr 2704
  2704 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 20. Druk nr 2705
  2705 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 21. Druk nr 2706
  2706 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 22. Druk nr 2707
  2707 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 23. Druk nr 2708
  2708 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 24. Druk nr 2709
  2709 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 25. Druk nr 2710
  2710 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 26. Druk nr 2711
  2711 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 27. Druk nr 2712
  2712 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 28. Druk nr 2713
  2713 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 29. Druk nr 2714
  2714 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 30. Druk nr 2715
  2715 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 31. Druk nr 2716
  2716 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie /
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 32. Druk nr 2717
  2717 -   PDF  

  Zmiana uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
  /projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-03-01
  I czytanie - 2018-03-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14 -   PDF  
  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2018-03-23


 33. Druk nr 2651
  2651 -   PDF  
  2651 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w Pałacu Wołodkowiczów przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Broś-Milc/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 34. Druk nr 2686
  2686 -   DOC  
  2686 -   PDF  
  2686_zał -   PDF  

  Podział Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-02-27
  Projekt doręczony - 2018-02-28

  Opinie

  Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2018-03-19 -   PDF  


 35. Druk nr 2736
  2736 -   PDF  
  2736 -   DOC  

  Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2018-03-09
  Projekt doręczony - 2018-03-12


 36. Druk nr 2737
  2737 -   PDF  
  2737 -   DOC  

  Przyjęcie programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-03-09
  Projekt doręczony - 2018-03-12


 37. Druk nr 2738
  2738 -   DOC  
  2738 -   PDF  

  Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-03-09
  Projekt doręczony - 2018-03-12


 38. Druk nr 2740
  2740 -   PDF  

  Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Agnieszka Kędzierska/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-03-12
  Projekt doręczony - 2018-03-14


 39. Druk nr 2745
  2745 -   PDF  
  2745 -   DOC  

  Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16


 40. Druk nr 2746
  2746 -   PDF  
  2746 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16


 41. Druk nr 2722
  2722 -   PDF  

  Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa
  /projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-03-01
  Projekt doręczony - 2018-03-02


 42. Druk nr 2724
  2724 -   PDF  

  Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
  /projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Data wpływu - 2018-03-05
  Projekt doręczony - 2018-03-06


 43. Druk nr 2752
  2752 -   PDF  

  Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 44. Druk nr 2753
  2753 -   PDF  
  2753 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 45. Druk nr 2754
  2754 -   DOC  
  2754 -   PDF  
  2754_zał.1 -   PDF  
  2754_zał.2 -   PDF  
  2754_zał.3 -   PDF  
  2754_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 46. Druk nr 2755
  2755 -   DOC  
  2755 -   PDF  
  2755_zał.1 -   PDF  
  2755_zał.2 -   PDF  
  2755_zał.3 -   PDF  
  2755_zał.4 -   PDF  
  2755_zał.5 -   PDF  
  2755_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 47. Druk nr 2756
  2756 -   DOC  
  2756 -   PDF  
  2756_zał.1 -   PDF  
  2756_zał.2 -   PDF  
  2756_zał.3 -   PDF  
  2756_zał.4 -   PDF  
  2756_zał.5 -   PDF  
  2756_zał.6 -   PDF  
  2756_zał.7 -   PDF  
  2756_zarz_PMK -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 48. Druk nr 2757
  2757 -   DOC  
  2757 -   PDF  
  2757_zał.1 -   PDF  
  2757_zał.2 -   PDF  
  2757_zał.3 -   PDF  
  2757_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 49. Druk nr 2758
  2758 -   PDF  
  2758_Zał. 1 - WPF -   PDF  
  2758_Zał. 2 - WPW -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C - Zakresy całkowite zad. strategiczne -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowite zad. dzielnic -   PDF  
  2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowitezad. programowe -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Andrzej Oklejak
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21


 50. Druk nr 2720
  2720_wersja utajniona -   PDF  

  Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Kołłątaja w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-01
  Projekt doręczony - 2018-03-02


 51. Druk nr 2723
  2723 -   PDF  
  2723 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 88 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-05
  Projekt doręczony - 2018-03-06


 52. Druk nr 2744
  2744_skan -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Nr 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-03-13
  Projekt doręczony - 2018-03-14


 53. Druk nr 2741
  2741 -   PDF  
  2741_zał_graf -   PDF  
  2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-03-13
  Projekt doręczony - 2018-03-14


 54. Druk nr 2743
  2743 -   PDF  
  2743_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-03-13
  Projekt doręczony - 2018-03-14


 55. Druk nr 2742
  2742 -   DOC  
  2742 -   PDF  
  2742_zał.1_mapa_mała -   PDF  
  2742_zał.2_niejawny -   PDF  
  2742_zał.3 -   DOC  
  2742_zał.3 -   PDF  
  2742_zał.II_do_zarz_PMK_596_18 -   PDF  
  2742_zał.III_do_zarz_596_18 -   DOC  
  2742_zał.III_do_zarz_596_18 -   PDF  
  2742_zał.III_do_zarz_596_18_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-03-13
  Projekt doręczony - 2018-03-14


 56. Oświadczenia, komunikaty.

 57. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.