Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-06-27 ŚR 10:00


Sesja nr: 7105 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok.

 5. Druk nr 2939
  2939 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-12


 6. Druk nr 2940
  2940 -   PDF  
  2940_opinia RIO -   PDF  

  Absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-12


 7. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dot. funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - wraz z dyskusją.

 8. Druk nr 2866
  2866 -   PDF  
  2866 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-09
  Projekt doręczony - 2018-05-10
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 9. Druk nr 2867
  2867_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2018-05-10
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 10. Druk nr 2868
  2868 -   PDF  
  2868 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkarskiej Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-10
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 11. Druk nr 2869
  2869 -   PDF  
  2869 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 25 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-05-10
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 12. Druk nr 2870
  2870 -   PDF  
  2870 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 19/Jaxy Gryfity Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-10
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 13. Druk nr 2871
  2871 -   PDF  
  2871 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej Nr 4/ Gen. Józefa Dwernickiego Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-05-10
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 14. Druk nr 2872
  2872_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2018-05-09
  Projekt doręczony - 2018-05-11
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 15. Druk nr 2875
  2875_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 59 położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-11
  Projekt doręczony - 2018-05-15
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 16. Druk nr 2876
  2876_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Stalowym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-11
  Projekt doręczony - 2018-05-15
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 17. Druk nr 2877
  2877_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Szkolnym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-14
  Projekt doręczony - 2018-05-15
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 18. Druk nr 2889
  2889 -   PDF  

  Przekształcenie Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-05-15
  Projekt doręczony - 2018-05-16
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14


 19. Druk nr 2908
  2908_RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
  2908_zał.1_Z1RMK25 -   PDF  
  2908_zał.2_zał 1 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
  2908_zał.3_RMK zm 14 programowe 2018 -   PDF  
  2908_zał.4_zał 5 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
  2908_zał.5_zał 7-1.2 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
  2908_zał.6_zał 13 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-05-29
  Projekt doręczony - 2018-05-30
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 20. Druk nr 2909
  2909_RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
  2909_RMK 26 (zm czerwiec) przekazanie dzielnice -   PDF  
  2909_zał.1_zał 1 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
  2909_zał.2_Dz zm 17 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
  2909_zał.3.2_zał 7-2 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
  2909_zał.3_zał 7-1.2 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
  2909_zał.4_Dz zm 17 zał nr 12 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-05-29
  Projekt doręczony - 2018-05-30
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 21. Druk nr 2910
  2910_RMK inf I pół zmiana uchw -   PDF  
  2910_RMK inf I pół zmiana uchw przekazanie -   PDF  
  2910_zał._zał inf półroczna 2018 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-05-29
  Projekt doręczony - 2018-05-30
  I czytanie - 2018-06-06
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05 -   PDF  


 22. Druk nr 2912
  2912 -   PDF  
  2912 -   DOC  

  Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-05-30
  Projekt doręczony - 2018-06-04


 23. Druk nr 2972
  2972 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXI/1336/16 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 24. Druk nr 2915
  2915 -   PDF  
  2915 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-05-30
  Projekt doręczony - 2018-06-04


 25. Druk nr 2974
  2974 -   PDF  
  2974 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 26. Druk nr 2933
  2933 -   DOC  
  2933 -   PDF  
  2933_zał -   PDF  

  Przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do stowarzyszenia World Urban Parks
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Zbigniew Bury
  Data wpływu - 2018-06-08
  Projekt doręczony - 2018-06-11


 27. Druk nr 2905
  2905_niejawna -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-05-29
  Projekt doręczony - 2018-05-29

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-06-19 -   DOC   -   PDF  


 28. Druk nr 2906
  2906_niejawna -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej - Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-05-28
  Projekt doręczony - 2018-05-29


 29. Druk nr 2916
  2916 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Wojtowicz/
  z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-06-04
  Projekt doręczony - 2018-06-05


 30. Druk nr 2923
  2923 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ochrony terenów w sąsiedztwie powstającego Parku Zakrzówek, położonych pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 31. Druk nr 2925
  2925 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 32. Druk nr 2924
  2924_z_opinią_prawną -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 2018-06-06
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 33. Druk nr 2926
  2926 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przywrócenia abonamentu postojowego miesięcznego typu "N" dla osób niepełnosprawnych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
  z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-06-06
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 34. Druk nr 2929
  2929_niejawny -   PDF  

  Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-07


 35. Druk nr 2930
  2930_niejawny -   PDF  

  Skarga na działanie (...)
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-07


 36. Druk nr 2953
  2953_niejawny -   PDF  

  Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-14


 37. Druk nr 2954
  2954_niejawny -   PDF  

  Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-14


 38. Druk nr 2955
  2955_niejawny -   PDF  

  Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-14


 39. Druk nr 2949
  2949 -   PDF  

  Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-14

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: 2018-06-20 -   PDF  


 40. Druk nr 2920
  2920 -   PDF  

  Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-06-06
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 41. Druk nr 2966
  2966 -   DOC  
  2966 -   PDF  
  2966_zał.1 -   PDF  
  2966_zał.2 -   PDF  
  2966_zał.3 -   PDF  
  2966_zał.4 -   PDF  
  2966_zał.5 -   PDF  
  2966_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 42. Druk nr 2967
  2967 -   DOC  
  2967 -   PDF  
  2967_zał -   PDF  
  2967_zarz_PMK -   DOC  
  2967_zarz_PMK -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu przychodów)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 43. Druk nr 2968
  2968 -   DOC  
  2968 -   PDF  
  2968_zał.1 -   PDF  
  2968_zał.2 -   PDF  
  2968_zał.3 -   PDF  
  2968_zał.4 -   PDF  
  2968_zarz_PMK -   DOC  
  2968_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 44. Druk nr 2969
  2969 -   DOC  
  2969 -   PDF  
  2969_zał.1 -   PDF  
  2969_zał.2 -   PDF  
  2969_zał.3 -   PDF  
  2969_zał.4 -   PDF  
  2969_zał.5 -   PDF  
  2969_zał.5.1.2 -   PDF  
  2969_zał.5.2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 45. Druk nr 2970
  2970 -   DOC  
  2970 -   PDF  
  2970_zał.1 -   PDF  
  2970_zał.2 -   PDF  
  2970_zał.3 -   PDF  
  2970_zał.3.2 -   PDF  
  2970_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 46. Druk nr 2971
  2971 -   DOC  
  2971 -   PDF  
  2971_Zał. 1 - WPF 2018-2052 -   PDF  
  2971_Zał. 2 - WPW 2018-2052 -   PDF  
  2971_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
  2971_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
  2971_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
  2971_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
  2971_Zał. 3 Objaśnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-20


 47. Druk nr 2959
  2959 -   PDF  
  2959 -   DOC  
  2959_zał.1 -   PDF  
  2959_zał.2 -   PDF  
  2959_zał.3 -   PDF  
  2959_zał.4 -   PDF  
  2959_zał.5 -   PDF  
  2959_zał.6 -   PDF  
  2959_zarz_PMK -   DOC  
  2959_zarz_PMK -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 851, 852, 853, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-15


 48. Druk nr 2911
  2911_Zarządzenie PMK 1325-2018 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-05-29
  Projekt doręczony - 2018-05-30


 49. Druk nr 2913
  2913 -   PDF  
  2913 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Turka 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-05-30
  Projekt doręczony - 2018-06-04


 50. Druk nr 2914
  2914 -   PDF  
  2914 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 17 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-05-30
  Projekt doręczony - 2018-06-04


 51. Druk nr 2921
  2921 -   PDF  
  2921 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 52. Druk nr 2922
  2922 -   PDF  
  2922 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-06


 53. Druk nr 2934
  2934 -   PDF  
  2934 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szlak Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-11


 54. Druk nr 2935
  2935 -   PDF  
  2935 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-06-08
  Projekt doręczony - 2018-06-11


 55. Druk nr 2936
  2936 -   PDF  
  2936 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-06-08
  Projekt doręczony - 2018-06-11


 56. Druk nr 2937
  2937 -   PDF  
  2937 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7b stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Librowszczyzna Nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-06-08
  Projekt doręczony - 2018-06-11


 57. Druk nr 2950
  2950_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Kmieca w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-14


 58. Druk nr 2952
  2952 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-14


 59. Druk nr 2956
  2956 -   PDF  
  2956 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota ? Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-15


 60. Druk nr 2958
  2958 -   PDF  
  2958 -   DOC  

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-15


 61. Druk nr 2961
  2961 -   PDF  
  2961 -   DOC  

  Reorganizacja jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiana jej nazwy i nadanie statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-18


 62. Druk nr 2962
  2962 -   PDF  
  2962 -   DOC  

  Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-18


 63. Druk nr 2963
  2963 -   PDF  
  2963 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Rożek
  Data wpływu - 2018-06-15
  Projekt doręczony - 2018-06-18


 64. Druk nr 2983
  2983_1530 -   PDF  
  2983_Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 10 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 11 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 6 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 8 do Uchwały Nr.docx -   PDF  
  2983_Załącznik nr 9 do Uchwały Nr.docx -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-06-19
  Projekt doręczony - 2018-06-21


 65. Druk nr 2941
  2941 -   DOC  
  2941 -   PDF  
  2941_zał.1_mapa_bip -   PDF  
  2941_zał.2_niejawny -   PDF  
  2941_zał.3 -   DOC  
  2941_zał.3 -   PDF  
  2941_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  2941_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
  2941_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 66. Druk nr 2942
  2942 -   PDF  
  2942_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 67. Druk nr 2943
  2943 -   PDF  
  2943_zał.1_mapa -   PDF  
  2943_zał.2_niejawny -   PDF  
  2943_zał.3 -   DOC  
  2943_zał.3 -   PDF  
  2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   DOC  
  2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
  2943_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  
  2943_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 68. Druk nr 2944
  2944 -   PDF  
  2944_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 69. Druk nr 2945
  2945 -   DOC  
  2945 -   PDF  
  2945_zał.1_mapa -   PDF  
  2945_zał.2_niejawny -   PDF  
  2945_zał.3 -   DOC  
  2945_zał.3 -   PDF  
  2945_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  2945_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
  2945_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
  2945_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa - doręczenie - 2018-06-22


 70. Druk nr 2946
  2946 -   PDF  
  2946_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa - doręczenie - 2018-06-22


 71. Druk nr 2947
  2947 -   PDF  
  2947 -   DOC  
  2947_zał.1_001-329 -   PDF  
  2947_zał.1_002-329 -   PDF  
  2947_zał.1_003-329 -   PDF  
  2947_zał.1_004-329 -   PDF  
  2947_zał.1_005-329 -   PDF  
  2947_zał.1_006-329 -   PDF  
  2947_zał.1_007-329 -   PDF  
  2947_zał.1_008-329 -   PDF  
  2947_zał.1_009-329 -   PDF  
  2947_zał.1_010-329 -   PDF  
  2947_zał.1_011-329 -   PDF  
  2947_zał.1_012-329 -   PDF  
  2947_zał.1_013-329 -   PDF  
  2947_zał.1_014-329 -   PDF  
  2947_zał.1_015-329 -   PDF  
  2947_zał.1_016-329 -   PDF  
  2947_zał.1_017-329 -   PDF  
  2947_zał.1_018-329 -   PDF  
  2947_zał.1_019-329 -   PDF  
  2947_zał.1_020-329 -   PDF  
  2947_zał.1_021-329 -   PDF  
  2947_zał.1_022-329 -   PDF  
  2947_zał.1_023-329 -   PDF  
  2947_zał.1_024-329 -   PDF  
  2947_zał.1_025-329 -   PDF  
  2947_zał.1_026-329 -   PDF  
  2947_zał.1_027-329 -   PDF  
  2947_zał.1_028-329 -   PDF  
  2947_zał.1_029-329 -   PDF  
  2947_zał.1_030-329 -   PDF  
  2947_zał.1_031-329 -   PDF  
  2947_zał.1_032-329 -   PDF  
  2947_zał.1_033-329 -   PDF  
  2947_zał.1_034-329 -   PDF  
  2947_zał.1_035-329 -   PDF  
  2947_zał.1_036-329 -   PDF  
  2947_zał.1_037-329 -   PDF  
  2947_zał.1_038-329 -   PDF  
  2947_zał.1_039-329 -   PDF  
  2947_zał.1_040-329 -   PDF  
  2947_zał.1_041-329 -   PDF  
  2947_zał.1_042-329 -   PDF  
  2947_zał.1_043-329 -   PDF  
  2947_zał.1_044-329 -   PDF  
  2947_zał.1_045-329 -   PDF  
  2947_zał.1_046-329 -   PDF  
  2947_zał.1_047-329 -   PDF  
  2947_zał.1_048-329 -   PDF  
  2947_zał.1_049-329 -   PDF  
  2947_zał.1_050-329 -   PDF  
  2947_zał.1_051-329 -   PDF  
  2947_zał.1_052-329 -   PDF  
  2947_zał.1_053-329 -   PDF  
  2947_zał.1_054-329 -   PDF  
  2947_zał.1_055-329 -   PDF  
  2947_zał.1_056-329 -   PDF  
  2947_zał.1_057-329 -   PDF  
  2947_zał.1_058-329 -   PDF  
  2947_zał.1_059-329 -   PDF  
  2947_zał.1_060-329 -   PDF  
  2947_zał.1_061-329 -   PDF  
  2947_zał.1_062-329 -   PDF  
  2947_zał.1_063-329 -   PDF  
  2947_zał.1_064-329 -   PDF  
  2947_zał.1_065-329 -   PDF  
  2947_zał.1_066-329 -   PDF  
  2947_zał.1_067-329 -   PDF  
  2947_zał.1_068-329 -   PDF  
  2947_zał.1_069-329 -   PDF  
  2947_zał.1_070-329 -   PDF  
  2947_zał.1_071-329 -   PDF  
  2947_zał.1_072-329 -   PDF  
  2947_zał.1_073-329 -   PDF  
  2947_zał.1_074-329 -   PDF  
  2947_zał.1_075-329 -   PDF  
  2947_zał.1_076-329 -   PDF  
  2947_zał.1_077-329 -   PDF  
  2947_zał.1_078-329 -   PDF  
  2947_zał.1_079-329 -   PDF  
  2947_zał.1_080-329 -   PDF  
  2947_zał.1_081-329 -   PDF  
  2947_zał.1_082-329 -   PDF  
  2947_zał.1_083-329 -   PDF  
  2947_zał.1_084-329 -   PDF  
  2947_zał.1_085-329 -   PDF  
  2947_zał.1_086-329 -   PDF  
  2947_zał.1_087-329 -   PDF  
  2947_zał.1_088-329 -   PDF  
  2947_zał.1_089-329 -   PDF  
  2947_zał.1_090-329 -   PDF  
  2947_zał.1_091-329 -   PDF  
  2947_zał.1_092-329 -   PDF  
  2947_zał.1_093-329 -   PDF  
  2947_zał.1_094-329 -   PDF  
  2947_zał.1_095-329 -   PDF  
  2947_zał.1_096-329 -   PDF  
  2947_zał.1_097-329 -   PDF  
  2947_zał.1_098-329 -   PDF  
  2947_zał.1_099-329 -   PDF  
  2947_zał.1_100-329 -   PDF  
  2947_zał.1_101-329 -   PDF  
  2947_zał.1_102-329 -   PDF  
  2947_zał.1_103-329 -   PDF  
  2947_zał.1_104-329 -   PDF  
  2947_zał.1_105-329 -   PDF  
  2947_zał.1_106-329 -   PDF  
  2947_zał.1_107-329 -   PDF  
  2947_zał.1_108-329 -   PDF  
  2947_zał.1_109-329 -   PDF  
  2947_zał.1_110-329 -   PDF  
  2947_zał.1_111-329 -   PDF  
  2947_zał.1_112-329 -   PDF  
  2947_zał.1_113-329 -   PDF  
  2947_zał.1_114-329 -   PDF  
  2947_zał.1_115-329 -   PDF  
  2947_zał.1_116-329 -   PDF  
  2947_zał.1_117-329 -   PDF  
  2947_zał.1_118-329 -   PDF  
  2947_zał.1_119-329 -   PDF  
  2947_zał.1_120-329 -   PDF  
  2947_zał.1_121-329 -   PDF  
  2947_zał.1_122-329 -   PDF  
  2947_zał.1_123-329 -   PDF  
  2947_zał.1_124-329 -   PDF  
  2947_zał.1_125-329 -   PDF  
  2947_zał.1_126-329 -   PDF  
  2947_zał.1_127-329 -   PDF  
  2947_zał.1_128-329 -   PDF  
  2947_zał.1_129-329 -   PDF  
  2947_zał.1_130-329 -   PDF  
  2947_zał.1_131-329 -   PDF  
  2947_zał.1_132-329 -   PDF  
  2947_zał.1_133-329 -   PDF  
  2947_zał.1_134-329 -   PDF  
  2947_zał.1_135-329 -   PDF  
  2947_zał.1_136-329 -   PDF  
  2947_zał.1_137-329 -   PDF  
  2947_zał.1_138-329 -   PDF  
  2947_zał.1_139-329 -   PDF  
  2947_zał.1_140-329 -   PDF  
  2947_zał.1_141-329 -   PDF  
  2947_zał.1_142-329 -   PDF  
  2947_zał.1_143-329 -   PDF  
  2947_zał.1_144-329 -   PDF  
  2947_zał.1_145-329 -   PDF  
  2947_zał.1_146-329 -   PDF  
  2947_zał.1_147-329 -   PDF  
  2947_zał.1_148-329 -   PDF  
  2947_zał.1_149-329 -   PDF  
  2947_zał.1_150-329 -   PDF  
  2947_zał.1_151-329 -   PDF  
  2947_zał.1_152-329 -   PDF  
  2947_zał.1_153-329 -   PDF  
  2947_zał.1_154-329 -   PDF  
  2947_zał.1_155-329 -   PDF  
  2947_zał.1_156-329 -   PDF  
  2947_zał.1_157-329 -   PDF  
  2947_zał.1_158-329 -   PDF  
  2947_zał.1_159-329 -   PDF  
  2947_zał.1_160-329 -   PDF  
  2947_zał.1_161-329 -   PDF  
  2947_zał.1_162-329 -   PDF  
  2947_zał.1_163-329 -   PDF  
  2947_zał.1_164-329 -   PDF  
  2947_zał.1_165-329 -   PDF  
  2947_zał.1_166-329 -   PDF  
  2947_zał.1_167-329 -   PDF  
  2947_zał.1_168-329 -   PDF  
  2947_zał.1_169-329 -   PDF  
  2947_zał.1_170-329 -   PDF  
  2947_zał.1_171-329 -   PDF  
  2947_zał.1_172-329 -   PDF  
  2947_zał.1_173-329 -   PDF  
  2947_zał.1_A-329 -   PDF  
  2947_zał.1_B-329 -   PDF  
  2947_zał.1_C-329 -   PDF  
  2947_zał.1_D-329 -   PDF  
  2947_zał.1_E-329 -   PDF  
  2947_zał.1_F-329 -   PDF  
  2947_zał.1_legendy -   PDF  
  2947_zał.1_podział_sekcyjny -   PDF  
  2947_zał.2_niejawny -   PDF  
  2947_zał.2_niejawny -   DOC  
  2947_zał.3 -   PDF  
  2947_zał.3 -   DOC  
  2947_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
  2947_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  2947_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
  2947_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 72. Druk nr 2948
  2948 -   PDF  
  2948_zał_niejawny -   DOC  
  2948_zał_niejawny -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-06-12
  Projekt doręczony - 2018-06-13


 73. Druk nr 2931-R
  2931-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych w rejonie zalewu Zakrzówek w Krakowie, pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  Data wpływu - 2018-06-05
  Projekt doręczony - 2018-06-07


 74. Druk nr 2932-R
  2932-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2018-06-06
  Projekt doręczony - 2018-06-07


 75. Druk nr 2938-R
  2938-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie ustanowienia przepisów, które dawałaby samorządom możliwość regulowania kwestii działalności apartamentów turystycznych potocznie określanych jako AirBNB tak by funkcjonowanie ich w mieście nie było uciążliwe dla stałych mieszkańców miasta szczególnie w jego centrum
  /projektodawca Komisja Promocji i Turystyki - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-12


 76. Oświadczenia, komunikaty.

 77. Zamknięcie sesji.


2018-06-27 ŚR 16:00


Sesja nr: 7106 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2939
  2939 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-12


 5. Druk nr 2940
  2940 -   PDF  
  2940_opinia RIO -   PDF  

  Absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-06-11
  Projekt doręczony - 2018-06-12


 6. Oświadczenia, komunikaty.

 7. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.