Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-06-28 ŚR 10:00


Sesja nr: 7077 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok.

 5. Druk nr 2054
  2054 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 6. Druk nr 2055
  2055 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 7. Druk nr 1903
  1903 -   DOC  
  1903 -   PDF  
  1903_opinia PSRds.ON -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-05-09
  Projekt doręczony - 2017-05-11
  I czytanie - 2017-05-17
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-23
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-25

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-26 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-26 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-05-25
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-05-25
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI -   PDF   - doręczenie - 2017-05-25


 8. Druk nr 1970
  1970 -   PDF  
  1970 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1,2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej Nr 22 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-19
  Projekt doręczony - 2017-05-22
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 9. Druk nr 1971
  1971 -   PDF  
  1971 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-19
  Projekt doręczony - 2017-05-22
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 10. Druk nr 1972
  1972 -   PDF  
  1972 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 18B stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-19
  Projekt doręczony - 2017-05-22
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 11. Druk nr 1974
  1974_niejawne -   PDF  
  1974_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4615/698715 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-23
  Projekt doręczony - 2017-05-23
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 12. Druk nr 1975
  1975 -   PDF  
  1975 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 25 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-05-19
  Projekt doręczony - 2017-05-23
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 13. Druk nr 1985
  1985 -   PDF  
  1985 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 111 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-26
  Projekt doręczony - 2017-05-26
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 14. Druk nr 1986
  1986_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonego przy Batalionu "Skała" AK w Krakowie.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-05-26
  Projekt doręczony - 2017-05-26
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 15. Druk nr 2047
  2047 -   DOC  
  2047 -   PDF  
  2047_zał.1 -   PDF  
  2047_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie przychodów)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-07
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 16. Druk nr 2048
  2048 -   DOC  
  2048 -   PDF  
  2048_zał.1 -   PDF  
  2048_zał.2 -   PDF  
  2048_zał.3 -   PDF  
  2048_zał.4 -   PDF  
  2048_zał.5 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-07
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 17. Druk nr 2049
  2049 -   PDF  
  2049 -   DOC  
  2049_zał.1 -   PDF  
  2049_zał.2 -   PDF  
  2049_zał.3 -   PDF  
  2049_zał.3.2 -   PDF  
  2049_zał.4 -   PDF  
  2049_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-07
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  


 18. Druk nr 2050
  2050_Zał. 1 WPF 2017-2052 -   PDF  
  2050_Zał. 2 WPW 2017-2052 -   PDF  
  2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. C zakresy całkowite (1) -   PDF  
  2050_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A_WPF 2017-2052_zm 8 -   PDF  
  2050_zarz PMK 1407-2017 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-07
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-06-22


 19. Druk nr 2056
  2056 -   PDF  
  2056 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-12
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 20. Druk nr 2060
  2060 -   PDF  
  2060 -   DOC  

  Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 21. Druk nr 2061
  2061 -   PDF  
  2061 -   DOC  

  Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 22. Druk nr 2062
  2062 -   PDF  
  2062 -   DOC  

  Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 23. Druk nr 2063
  2063 -   PDF  

  Nazwa ulicy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Karaś-Batko
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 24. Druk nr 2080
  2080 -   DOC  
  2080 -   PDF  
  2080_zał.1.pdf -   PDF  
  2080_zał.2.pdf -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Kulig/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-14
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 25. Druk nr 2064
  2064 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia w budynku szkolnym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 Zespołu Szkół Lotniczych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 26. Druk nr 2090
  2090 -   PDF  
  2090 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu ''Dwór Kościuszko'' w Krakowie przy ul. Papierniczej 3
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 27. Druk nr 2091
  2091 -   PDF  
  2091 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Novotel Bronowice" w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 28. Druk nr 2085
  2085 -   DOC  
  2085 -   PDF  
  2085_zał.1 -   PDF  
  2085_zał.2 -   PDF  
  2085_zał.3 -   PDF  
  2085_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 29. Druk nr 2086
  2086 -   DOC  
  2086 -   PDF  
  2086_4.2 -   PDF  
  2086_zał.1 -   PDF  
  2086_zał.2 -   PDF  
  2086_zał.3 -   PDF  
  2086_zał.3.2 -   PDF  
  2086_zał.4 -   PDF  
  2086_zał.5 -   PDF  
  2086_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 30. Druk nr 2087
  2087 -   DOC  
  2087 -   PDF  
  2087_zał.1 -   PDF  
  2087_zał.2 -   PDF  
  2087_zał.3 -   PDF  
  2087_zał.4 -   PDF  
  2087_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 31. Druk nr 2088
  2088 -   DOC  
  2088 -   PDF  
  2088_zał.1 -   PDF  
  2088_zał.2 -   PDF  
  2088_zał.3 -   PDF  
  2088_zał.4 -   PDF  
  2088_zał.4.1. -   PDF  
  2088_zał.4.2. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 32. Druk nr 2089
  2089 -   DOC  
  2089 -   PDF  
  2089_zał.1 -   PDF  
  2089_zał.2 -   PDF  
  2089_zał.3 -   PDF  
  2089_zał.3.2. -   PDF  
  2089_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 33. Druk nr 2051
  2051 -   PDF  
  2051 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XLVIII/867/16 w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 34. Druk nr 2052
  2052 -   PDF  
  2052 -   DOC  

  Utworzenie Filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 35. Druk nr 2053
  2053 -   PDF  
  2053 -   DOC  

  Utworzenie filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 36. Druk nr 2078
  2078 -   DOC  
  2078 -   PDF  
  2078_zał -   DOC  
  2078_zał -   PDF  

  Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Izdebska/
  Pozytywna opinia prawna Jadwiga Guzik
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 37. Druk nr 2057
  2057 -   PDF  
  2057 -   DOC  

  Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-12
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 38. Druk nr 2058
  2058 -   DOC  
  2058 -   PDF  
  2058_załącznik graficzny -   PDF  

  Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy Alei Kijowskiej Nr 55
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-12
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 39. Druk nr 2079
  2079 -   DOC  
  2079 -   PDF  
  2079_zał.graf.pdf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 40. Druk nr 2083
  2083 -   DOC  
  2083 -   PDF  
  2083_zał -   PDF  

  Przyjęcie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-19
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 41. Druk nr 2084
  2084 -   PDF  
  2084 -   DOC  

  Przejęcie składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-06-19
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 42. Druk nr 1991
  1991_zał.1_do_uchwały_zarz_1295_2017_mapa -   PDF  
  1991_zał.2_doUchwały_zarz_295_2017_wyl jawności -   PDF  
  1991_zał.3_doUchwaly_zarz_1295_2017 -   PDF  
  1991_zał.3_doUchwaly_zarz_1295_2017.doc -   DOC  
  1991_zał.II_do_zarz_1295_17 -   PDF  
  1991_zał.III_do_zarz_1295_2017 -   PDF  
  1991_zał.III_do_zarz_1295_2017_rysunek.pdf -   PDF  
  1991_zarz_1295_2017_plan -   PDF  
  1991_zarz_1295_2017_plan -   DOC  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-05-30
  Projekt doręczony - 2017-06-01
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-06-22


 43. Druk nr 2038
  2038_zał.1_do_uchwaly_zarz 1304 z 2017_mapa -   PDF  
  2038_zał.2_do_uchały_zarz_1304_2017_wylaczenie_jawnosci -   PDF  
  2038_zał.3_do_uchwaly zarz 1304_2017 -   DOC  
  2038_zał.3_do_uchwaly zarz 1304_2017 -   PDF  
  2038_zał.II_do_zarz_PMK_ 1304 z 2017 -   PDF  
  2038_zał.III_do_ zarz 1304 z 2017 -   PDF  
  2038_zał.III_do_ zarz 1304 z 2017 -   DOC  
  2038_zał.III_do_zarz 1304 z 2017_rysunek -   PDF  
  2038_zarz 1304 z 2017 -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-05-30
  Projekt doręczony - 2017-06-01
  I czytanie - 2017-06-14
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-06-22


 44. Druk nr 2065
  2065 -   PDF  
  2065_zał.1_mapa -   PDF  
  2065_zał.2_wyl_jawn.docx -   PDF  
  2065_zał.3 -   DOC  
  2065_zał.3 -   PDF  
  2065_zał.II_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  
  2065_zał.III_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 45. Druk nr 2066
  2066_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_1_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 46. Druk nr 2067
  2067_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_2_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 47. Druk nr 2068
  2068_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_3_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 48. Druk nr 2069
  2069_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_4_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonych numerami 5 i 8 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 5, 7 oraz częściowo w zakresie punktu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 49. Druk nr 2070
  2070_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_5_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 50. Druk nr 2071
  2071_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_6_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 51. Druk nr 2072
  2072 -   DOC  
  2072 -   PDF  
  2072_zał.1_mapa -   PDF  
  2072_zał.2_niejawne -   PDF  
  2072_zał.3 -   DOC  
  2072_zał.3 -   PDF  
  2072_zał.II_do_zarz_PMK_1509_17 -   PDF  
  2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17 -   DOC  
  2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17_mapa -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 52. Druk nr 2073
  2073_275_uchwała_1_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 53. Druk nr 2074
  2074_275_uchwała_2_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 54. Druk nr 2075
  2075_275_uchwała_3_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt nr 1, 2, 4, 5 i 6 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 55. Druk nr 2076
  2076_275_uchwała_4_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 56. Druk nr 2077
  2077_275_uchwała_5_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 5 (w zakresie pkt nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 57. Oświadczenia, komunikaty.

 58. Zamknięcie sesji.


2017-06-28 ŚR 16:00


Sesja nr: 7078 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2054
  2054 -   PDF  

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 5. Druk nr 2055
  2055 -   PDF  

  Absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Adam Kalita/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 6. Oświadczenia, komunikaty.

 7. Zamknięcie sesji.


2017-07-05 ŚR


Sesja nr: 7079 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2051
  2051 -   PDF  
  2051 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XLVIII/867/16 w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 5. Druk nr 2052
  2052 -   PDF  
  2052 -   DOC  

  Utworzenie Filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 6. Druk nr 2053
  2053 -   PDF  
  2053 -   DOC  

  Utworzenie filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-06-06
  Projekt doręczony - 2017-06-08


 7. Druk nr 2057
  2057 -   PDF  
  2057 -   DOC  

  Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-12
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 8. Druk nr 2058
  2058 -   DOC  
  2058 -   PDF  
  2058_załącznik graficzny -   PDF  

  Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy Alei Kijowskiej Nr 55
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-12
  Projekt doręczony - 2017-06-13


 9. Druk nr 2079
  2079 -   DOC  
  2079 -   PDF  
  2079_zał.graf.pdf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 10. Druk nr 2078
  2078 -   DOC  
  2078 -   PDF  
  2078_zał -   DOC  
  2078_zał -   PDF  

  Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Izdebska/
  Pozytywna opinia prawna Jadwiga Guzik
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 11. Druk nr 2083
  2083 -   DOC  
  2083 -   PDF  
  2083_zał -   PDF  

  Przyjęcie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-19
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 12. Druk nr 2086
  2086 -   DOC  
  2086 -   PDF  
  2086_4.2 -   PDF  
  2086_zał.1 -   PDF  
  2086_zał.2 -   PDF  
  2086_zał.3 -   PDF  
  2086_zał.3.2 -   PDF  
  2086_zał.4 -   PDF  
  2086_zał.5 -   PDF  
  2086_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 13. Druk nr 2087
  2087 -   DOC  
  2087 -   PDF  
  2087_zał.1 -   PDF  
  2087_zał.2 -   PDF  
  2087_zał.3 -   PDF  
  2087_zał.4 -   PDF  
  2087_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 14. Druk nr 2088
  2088 -   DOC  
  2088 -   PDF  
  2088_zał.1 -   PDF  
  2088_zał.2 -   PDF  
  2088_zał.3 -   PDF  
  2088_zał.4 -   PDF  
  2088_zał.4.1. -   PDF  
  2088_zał.4.2. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 15. Druk nr 2089
  2089 -   DOC  
  2089 -   PDF  
  2089_zał.1 -   PDF  
  2089_zał.2 -   PDF  
  2089_zał.3 -   PDF  
  2089_zał.3.2. -   PDF  
  2089_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-06-20
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 16. Druk nr 2065
  2065 -   PDF  
  2065_zał.1_mapa -   PDF  
  2065_zał.2_wyl_jawn.docx -   PDF  
  2065_zał.3 -   DOC  
  2065_zał.3 -   PDF  
  2065_zał.II_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  
  2065_zał.III_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 17. Druk nr 2072
  2072 -   DOC  
  2072 -   PDF  
  2072_zał.1_mapa -   PDF  
  2072_zał.2_niejawne -   PDF  
  2072_zał.3 -   DOC  
  2072_zał.3 -   PDF  
  2072_zał.II_do_zarz_PMK_1509_17 -   PDF  
  2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17 -   DOC  
  2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17_mapa -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 18. Druk nr 2084
  2084 -   PDF  
  2084 -   DOC  

  Przejęcie składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-06-19
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 19. Druk nr 2095
  2095 -   DOC  
  2095 -   PDF  
  2095_załącznik nr 1_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
  2095_załącznik nr 2_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
  2095_załącznik nr 3_fdo zarz 1540 z 2017 -   PDF  
  2095_załącznik nr 4_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
  2095_załącznik nr 5_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
  2095_załącznik nr 6_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2017-06-23
  Projekt doręczony - 2017-06-23


 20. Druk nr 2045
  2045 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania zespołu mediatorów w celu przyśpieszenia procesu wymiany pieców węglowych
  /projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-05-31
  Projekt doręczony - 2017-06-02


 21. Druk nr 2081
  2081 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wyznaczenia i budowy nowego przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego oraz budowy kładki dla pieszych przez ul. Stella-Sawickiego w tym rejonie
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Data wpływu - 2017-06-14
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 22. Druk nr 2064
  2064 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia w budynku szkolnym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 Zespołu Szkół Lotniczych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2017-06-13
  Projekt doręczony - 2017-06-16


 23. Druk nr 2082
  2082 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
  /projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-05-18
  Projekt doręczony - 2017-06-19


 24. Druk nr 2092
  2092 -   PDF  
  2092 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 127 usytuowanego w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 108 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-22
  Projekt doręczony - 2017-06-22


 25. Druk nr 2093
  2093 -   PDF  
  2093 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Na Stoku 49 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-23
  Projekt doręczony - 2017-06-23


 26. Druk nr 2094
  2094 -   PDF  
  2094 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 33 usytuowanego w budynku na os. Piastów 32 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-06-23
  Projekt doręczony - 2017-06-23


 27. Druk nr 2098
  2098 -   DOC  
  2098 -   PDF  
  2098_UZASADNIENIE -   PDF  
  2098_Załącznik nr 1 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_załącznik nr 10 do 1541 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 11 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 2 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 3 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 4 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 5 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 6 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 7 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 8 do do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
  2098_Załącznik nr 9 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-06-22
  Projekt doręczony - 2017-06-26


 28. Druk nr 2099
  2099 -   DOC  
  2099 -   PDF  
  2099_załącznik nr 1 do uchwały - Statut ZEO po 1.09.2017.docx -   PDF  
  2099_załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz placówek od 01.09.2017.xls -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje MaŁgorzata Mardyła/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Matuszewska
  Data wpływu - 2017-06-26
  Projekt doręczony - 2017-06-27


 29. Oświadczenia, komunikaty.

 30. Zamknięcie sesji.