Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-03-01 ŚR


Sesja nr: 7065 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1728
  1728 -   PDF  
  1728_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu_LemaPLP_BIP_mapa.pdf -   PDF  
  1728_Zal-2_doUchwRMKplan_RozpUwag-LemaPLP_2017_01_wyl_jawn.docx -   PDF  
  1728_Zal-3_doUchwRMKplan_RealizInwest-LemaParkLotnPols -   DOC  
  1728_Zal-3_doUchwRMKplan_RealizInwest-LemaParkLotnPols -   PDF  
  1728_Zal-II_doZarzPMKplan_UzasadnRozwPlanist_LemaParkLotnPols -   DOC  
  1728_Zal-II_doZarzPMKplan_UzasadnRozwPlanist_LemaParkLotnPols -   PDF  
  1728_Zal-III_doZarzPMKplan_PrognFinans_LemaParkLotnPols -   PDF  

  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 5. Druk nr 1729
  1729_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_1_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema ? Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 6. Druk nr 1730
  1730_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_2_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1a, 1b, 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 7. Druk nr 1731
  1731_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_3_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr I i II.3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 8. Druk nr 1732
  1732_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_4_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 9. Druk nr 1733
  1733_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_5_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 10. Druk nr 1734
  1734_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_6_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktów nr 2, 3, 6 oraz częściowo w zakresie punktów nr 1 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 11. Druk nr 1735
  1735_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_7_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 7 i 9 (w zakresie punktu nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 12. Druk nr 1736
  1736_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_8_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 13. Druk nr 1737
  1737_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_9_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 14. Druk nr 1738
  1738_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_10_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 15. Druk nr 1739
  1739_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_11_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 12 i 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 16. Druk nr 1740
  1740_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_12_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 14 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 17. Druk nr 1741
  1741_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_13_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 15 (w zakresie punktu nr 2 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 18. Druk nr 1742
  1742_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_14_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 19. Druk nr 1743
  1743_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_15_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 17 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 20. Druk nr 1744
  1744_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_16_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 2, 3 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 21. Druk nr 1745
  1745_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_17_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 19 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 22. Druk nr 1746
  1746_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_18_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 20 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 23. Druk nr 1747
  1747_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_19_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 21, 22, 23 i 29 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 24. Druk nr 1748
  1748_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_20_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema - Park Lotników Polskich?, oznaczonych numerami 24 i 25 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 25. Druk nr 1749
  1749_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_21_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 26 (w zakresie punktów nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 26. Druk nr 1750
  1750_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_22_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 27 i 28 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 27. Druk nr 1751
  1751_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_23_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 31 i 42 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 28. Druk nr 1752
  1752_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_24_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 32 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 29. Druk nr 1753
  1753_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_25_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 33 i 44 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 30. Druk nr 1754
  1754_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_26_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 i 53 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 31. Druk nr 1755
  1755_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_27_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 37 i 38 (w zakresie punktów nr 1 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 32. Druk nr 1756
  1756_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_28_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 39 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 33. Druk nr 1757
  1757_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_29_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 40 (w zakresie punktów nr 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 34. Druk nr 1758
  1758_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_30_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 43 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 35. Druk nr 1759
  1759_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_31_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Park Lotników Polskich?, oznaczonej numerem 51 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 36. Druk nr 1760
  1760_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_32_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 37. Druk nr 1761
  1761_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_33_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 38. Druk nr 1762
  1762_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_34_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 39. Druk nr 1763
  1763_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_35_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 40. Druk nr 1764
  1764_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_36_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 5 i 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 41. Druk nr 1765
  1765_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_37_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 7 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10a, 11, 12, 13, 14) w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 42. Druk nr 1766
  1766_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_38_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 43. Druk nr 1767
  1767_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_39_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 44. Druk nr 1768
  1768_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_40_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 45. Druk nr 1769
  1769_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_41_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 46. Druk nr 1770
  1770_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_42_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 47. Druk nr 1771
  1771_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_43_LemaPLP_wyl_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 48. Druk nr 1528
  1528 -   PDF  
  1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
  1528_zał.2_niejawne -   PDF  
  1528_zał.3 -   DOC  
  1528_zał.3 -   PDF  
  1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
  1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
  1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
  1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
  1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-10
  Projekt doręczony - 2017-01-12
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-02-22
  Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA -   PDF   - doręczenie - 2017-02-24


 49. Druk nr 1688
  1688_276_I_Zarządzenie_UchwałaPlan_Uzasadnienie -   PDF  
  1688_276_I_Zarządzenie_UchwałaPlan_Uzasadnienie -   DOC  
  1688_276_Zał_1_rysunek planu -   PDF  
  1688_276_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
  1688_276_zał_3_doUchwaly -   DOC  
  1688_276_zał_3_doUchwaly -   PDF  
  1688_276_Zał_III_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH - styczeń_2017 -   PDF  
  1688_276_Zał_III_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH - styczeń_2017 -   DOC  
  1688_276_Zał_III_prognoza_finansowa_rysunek -   PDF  
  1688_276.Zał_II_Uzasadnienie rozwiązń projektu planu -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Fiołkowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-02-22


 50. Druk nr 1566
  1566 -   PDF  
  1566 -   DOC  

  Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Krzysztof Kowal/
  Pozytywna opinia prawna Szymon Kowal
  Data wpływu - 2017-01-25
  Projekt doręczony - 2017-01-26
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-02-13 -   PDF  


 51. Druk nr 1698
  1698 -   DOC  
  1698 -   PDF  
  1698_zał. -   PDF  

  Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Magdalena Mika
  Data wpływu - 2017-02-01
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-02-13 -   PDF  


 52. Druk nr 1558
  1558 -   PDF  
  1558 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej Nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-16
  Projekt doręczony - 2017-01-17
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 53. Druk nr 1562
  1562_niejawne -   PDF  
  1562_niejawne -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym przy ul. Lubomirskiego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-01-20
  Projekt doręczony - 2017-01-23
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 54. Druk nr 1563
  1563 -   PDF  
  1563 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 18 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-23
  Projekt doręczony - 2017-01-24
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 55. Druk nr 1567
  1567 -   PDF  
  1567 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-25
  Projekt doręczony - 2017-01-26
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 56. Druk nr 1699
  1699 -   PDF  
  1699 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 57. Druk nr 1700
  1700 -   PDF  
  1700 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 58. Druk nr 1701
  1701 -   PDF  
  1701 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Sportowym Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 59. Druk nr 1702
  1702 -   PDF  
  1702 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Puszkarskiej 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-02-01
  Projekt doręczony - 2017-02-01
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 60. Druk nr 1709
  1709 -   PDF  
  1709 -   DOC  
  1709_zał.1 -   PDF  
  1709_zał.2 -   PDF  
  1709_zał.3 -   PDF  
  1709_zał.4 -   PDF  
  1709_zał.5 -   PDF  
  1709_zał.5.2 -   PDF  
  1709_zał.6 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 851, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 854. 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-02-07
  Projekt doręczony - 2017-02-08
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-27
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-28

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 61. Druk nr 1710
  1710 -   PDF  
  1710_Zał. 1 WPF 2017-2052 - zmiana nr 3 -   PDF  
  1710_Zał. 3 Objaśnienia cz A_WPF 2017-2052_zmiana nr 3 -   PDF  
  1710_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-1_zad. starategiczne - zmiana nr 3 -   PDF  
  1710_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-2_zad. programowe - zmiana nr 3 -   PDF  
  1710_Zał. 3 Objaśnienia cz. B-3_zad. dzielnic - zmiana nr 3 -   PDF  
  1710_Zał. 3 Objaśnienia cz. C _zakresy całkowite - zmiana nr 3 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-02-07
  Projekt doręczony - 2017-02-08
  I czytanie - 2017-02-15
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-27
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-28

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 62. Druk nr 1689
  1689 -   PDF  
  1689_analiza do 258 z 2017 zał nr 2 -   PDF  
  1689_analiza do 258 z 2017 zał nr 3 -   PDF  
  1689_zał. graficzny -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01


 63. Druk nr 1690
  1690 -   PDF  

  Odstąpienie od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-01-31
  Projekt doręczony - 2017-02-01


 64. Druk nr 1704
  1704 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-03
  Projekt doręczony - 2017-02-07


 65. Druk nr 1705
  1705 -   PDF  
  1705_zał_graf -   PDF  
  1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-03
  Projekt doręczony - 2017-02-07


 66. Druk nr 1706
  1706 -   PDF  
  1706_zał graf -   PDF  
  1706_zał.II do 284 z 2017 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-02-06
  Projekt doręczony - 2017-02-07


 67. Druk nr 1707
  1707 -   PDF  
  1707 -   DOC  

  Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 130 w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 28
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-02-06
  Projekt doręczony - 2017-02-07

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-02-14 -   PDF  


 68. Druk nr 1711
  1711 -   DOC  
  1711 -   PDF  
  1711_zał_Statut DKP.docx -   PDF  

  Zmiana nazwy Domu Kultury - "Podgórze" w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-02-07
  Projekt doręczony - 2017-02-08


 69. Druk nr 1713
  1713 -   PDF  
  1713 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-02-09
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 70. Druk nr 1714
  1714 -   PDF  
  1714 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 2017-02-10
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 71. Druk nr 1725
  1725_niejawne -   PDF  

  Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 72. Druk nr 1726
  1726_niejawne -   PDF  

  Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 73. Druk nr 1727

  Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-02-14
  Projekt doręczony - 2017-02-16


 74. Druk nr 1779
  1779 -   DOC  
  1779 -   PDF  
  1779_uzasadnienie -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-02-21
  Projekt doręczony - 2017-02-23


 75. Druk nr 1776
  1776 -   DOC  
  1776 -   PDF  
  1776_zał.1 -   PDF  
  1776_zał.2 -   PDF  
  1776_zał.3 -   PDF  
  1776_zarz_PMK -   DOC  
  1776_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-02-21
  Projekt doręczony - 2017-02-22


 76. Druk nr 1777
  1777 -   DOC  
  1777 -   PDF  
  1777_zał.1 -   PDF  
  1777_zał.2 -   PDF  
  1777_zał.3 -   PDF  
  1777_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 755, 801, 852 i 926, zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-02-21
  Projekt doręczony - 2017-02-22


 77. Druk nr 1712
  1712 -   PDF  
  1712 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-02-07
  Projekt doręczony - 2017-02-08


 78. Druk nr 1715
  1715 -   PDF  
  1715 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz pomieszczeniami przynależnymi i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-02-10
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 79. Druk nr 1716
  1716 -   PDF  
  1716 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-02-10
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 80. Druk nr 1717
  1717 -   PDF  
  1717 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 84 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-02-10
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 81. Druk nr 1718
  1718 -   DOC  
  1718 -   PDF  
  1718_załącznik graficzny.pdf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Do Wisły
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-02-10
  Projekt doręczony - 2017-02-14


 82. Druk nr 1520-R
  1520-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach
  /projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2017-01-09
  Projekt doręczony - 2017-01-10
  I czytanie - 2017-01-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-01-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-01-19

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11
  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2017-01-11


 83. Oświadczenia, komunikaty.

 84. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.