Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-09-27 ŚR


Sesja nr: 7083 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2177
  2177 -   DOC  
  2177 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XLIV/779/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-08-18
  Projekt doręczony - 2017-08-23
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  


 5. Druk nr 2178
  2178_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4743/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek? Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 2017-08-21
  Projekt doręczony - 2017-08-23
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  


 6. Druk nr 2195

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 50 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 17% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-08-29
  Projekt doręczony - 2017-08-31
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  


 7. Druk nr 2196
  2196 -   PDF  
  2196 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku przy ul. Praskiej 67 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 74 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-08-29
  Projekt doręczony - 2017-08-31
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  


 8. Druk nr 2206
  2206 -   DOC  
  2206 -   PDF  
  2206_zał.1 -   PDF  
  2206_zał.2 -   PDF  
  2206_zał.3 -   PDF  
  2206_zał.4 -   PDF  
  2206_zał.5 -   PDF  
  2206_zał.5.1.2 -   PDF  
  2206_zał.5.1.3 -   PDF  
  2206_zał.5.2 -   PDF  
  2206_zał.6 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-09-05
  Projekt doręczony - 2017-09-06
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-09-20
  Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS -   PDF   - doręczenie - 2017-09-22
  Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS -   PDF   - doręczenie - 2017-09-22


 9. Druk nr 2207
  2207 -   DOC  
  2207 -   PDF  
  2207_zał.1 -   PDF  
  2207_zał.2 -   PDF  
  2207_zał.3 -   PDF  
  2207_zał.4 -   PDF  
  2207_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-09-05
  Projekt doręczony - 2017-09-06
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  


 10. Druk nr 2204
  2204 -   PDF  
  2204_Zał. 1 - WPF 2017-2052 -   PDF  
  2204_Zał. 2 - WPW 2017-2052 -   PDF  
  2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A -   PDF  
  2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  2204_Zał. 3 - Objaśnienia Cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-09-05
  Projekt doręczony - 2017-09-05
  I czytanie - 2017-09-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-22
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-25

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-09-25


 11. Druk nr 2211
  2211 -   PDF  
  2211 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXVII/1666/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-09-08
  Projekt doręczony - 2017-09-11


 12. Druk nr 2213
  2213 -   DOC  
  2213 -   PDF  

  Zaliczenie dróg do dróg publicznych kategorii gminnej oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-09-11
  Projekt doręczony - 2017-09-12


 13. Druk nr 2203
  2203_niejawne -   PDF  

  Rozpatrzenie petycji wniesionej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa] o podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2017-09-05
  Projekt doręczony - 2017-09-05


 14. Druk nr 2212
  2212 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na uwzględnieniu wniosków mieszkańców do projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
  /projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-09-11
  Projekt doręczony - 2017-09-12


 15. Druk nr 2244
  2244 -   PDF  
  2244 -   DOC  

  Udzielenie dotacji dla Gminy Dziemiany oraz Gminy Sępólno Krajeńskie na usuwanie skutków nawałnic
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bogdan Klimek/
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 16. Druk nr 2245
  2245 -   PDF  
  2245 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 17. Druk nr 2246
  2246 -   PDF  
  2246 -   DOC  

  Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 18. Druk nr 2247
  2247 -   PDF  
  2247 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 19. Druk nr 2248
  2248 -   PDF  
  2248 -   DOC  

  Zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 20. Druk nr 2249
  2249 -   PDF  
  2249 -   DOC  

  Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 21. Druk nr 2250
  2250 -   DOC  
  2250 -   PDF  
  2250_zał.1 -   PDF  
  2250_zał.2 -   PDF  
  2250_zał.3 -   PDF  
  2250_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 801 oraz wydatków w działach: 750, 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 22. Druk nr 2243
  2243 -   DOC  
  2243 -   PDF  

  Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Bubula
  Data wpływu - 2017-09-20
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 23. Druk nr 2251
  2251 -   DOC  
  2251 -   PDF  
  2251_zał.1 -   PDF  
  2251_zał.2 -   PDF  
  2251_zał.3 -   PDF  
  2251_zał.4 -   PDF  
  2251_zał.4.2 -   PDF  
  2251_zał.5 -   PDF  
  2251_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 24. Druk nr 2252
  2252 -   DOC  
  2252 -   PDF  
  2252_zał.1 -   PDF  
  2252_zał.2 -   PDF  
  2252_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 25. Druk nr 2253
  2253 -   DOC  
  2253 -   PDF  
  2253_zał.1 -   PDF  
  2253_zał.2 -   PDF  
  2253_zał.3 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-09-19
  Projekt doręczony - 2017-09-20


 26. Druk nr 2237
  2237 -   DOC  
  2237 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LV/488/96 w sprawie powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego - Spółki Akcyjnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 27. Druk nr 2202
  2202 -   PDF  
  2202 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-09-01
  Projekt doręczony - 2017-09-01


 28. Druk nr 2235
  2235 -   PDF  
  2235 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 29. Druk nr 2236
  2236 -   PDF  
  2236 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 30. Druk nr 2208
  2208 -   PDF  
  2208 -   DOC  

  Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-09-06
  Projekt doręczony - 2017-09-08


 31. Druk nr 2209
  2209 -   PDF  
  2209 -   DOC  

  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-09-06
  Projekt doręczony - 2017-09-08


 32. Druk nr 2210
  2210 -   PDF  
  2210 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-09-06
  Projekt doręczony - 2017-09-08


 33. Druk nr 2217
  2217 -   PDF  
  2217 -   DOC  
  2217_zał.1_mapa -   PDF  
  2217_zał.2_niejawny -   PDF  
  2217_zał.3_do_Uchwaly -   PDF  
  2217_zał.II_do_zarz_2261_17 -   PDF  
  2217_zał.II_do_zarz_2261_17 -   DOC  
  2217_zał.III_do_Zarz_2261_17_doc -   DOC  
  2217_zał.III_do_Zarz_2261_17_doc -   PDF  
  2217_zał.III_do_zarz_2261_17_rysunek.pdf -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 34. Druk nr 2218
  2218_270_uchwała _1_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 35. Druk nr 2219
  2219_270_uchwała _2_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 36. Druk nr 2220
  2220_270_uchwała _3_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 14 (w zakresie pkt 1a, pkt 1b, 2a, pkt 2b, pkt 3, pkt 3a, pkt 3b, pkt 3d, pkt 3e, pkt 3f, pkt 4a, pkt 4b, pkt 4c, pkt 5b, pkt 6 w zakresie ppkt 1, 2, 3, 6, 7, pkt 7a, pkt 7e oraz częściowo w zakresie pkt 3c) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 37. Druk nr 2221
  2221_270_uchwała _4_uwagi_wył_jaw -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 (w zakresie pkt 1 oraz częściowo w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 38. Druk nr 2222
  2222_270_uchwała _5_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 (w zakresie pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 39. Druk nr 2223
  2223_270_uchwała _6_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 17 (w zakresie pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 40. Druk nr 2224
  2224_270_uchwała _7_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w zakresie pkt 1.1, pkt 2.2, pkt 3, pkt 4.1, pkt 4.3, pkt 7.1, pkt 7.2 i pkt 7.4 oraz częściowo w zakresie pkt 1.3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 41. Druk nr 2225
  2225_270_uchwała _8_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 20 (w zakresie pkt 3 i pkt 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 42. Druk nr 2226
  2226_270_uchwała _9_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 (w zakresie pkt 2 oraz częściowo w zakresie pkt 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 43. Druk nr 2227
  2227_270_uchwała _10_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 44. Druk nr 2228
  2228_270_uchwała _11_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 45. Druk nr 2229
  2229_270_uchwała _12_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (w zakresie pkt 2 i pkt 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 46. Druk nr 2230
  2230_270_uchwała _13_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 47. Druk nr 2231
  2231_270_uchwała _14_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 48. Druk nr 2232
  2232_270_uchwała _15_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 49. Druk nr 2233
  2233_270_uchwała _16_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 50. Druk nr 2234
  2234_270_uchwała _17_uwagi_wył_jawn -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 19 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-09-12
  Projekt doręczony - 2017-09-14


 51. Oświadczenia, komunikaty.

 52. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2010-12-06
Data publikacji:
2010-12-06
Data aktualizacji:
2017-04-03