Dokument archiwalny

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁATY DIET DLA CZŁONKÓW OKR

 

Wypłata diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum rozpocznie się w dniu 9 czerwca 2014 r. W tym dniu zostaną przekazane przelewy na wskazane rachunki bankowe oraz uruchomiona zostanie wypłata diet w kasach Urzędu Miasta Krakowa (dla osób, które nie podały numerów kont bankowych):

  • dla członków OKR nr 1—327 – w kasie w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. w godzinach od 9.00 do 17.00,
  • dla członków OKR nr 328—448 – w kasie w budynku na os. Zgody 2 w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 12 czerwca 2014 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Diety, które nie zostaną odebrane w tych dniach z kasy UMK, zostaną przesłane w formie przekazu pocztowego za zaliczeniem pocztowym. 


Informacje dla członków obwodowych komisji ds. referendum są udzielane w Urzędzie Miasta Krakowa pod numerami telefonów: 12 616-14-03, 12 616-12-22.