Poniższy link do dokumentu „Zrozumieć prawa pacjenta” przedstawia podstawowe wiadomości o organizacji systemu Ochrony Zdrowia w Polsce

 

http://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/Zrozumiec-prawa-pacjenta.pdf