Wykaz archiwalnych BIP MJO:


Centrum Edukacyjne

Dom Dziecka nr 7

Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Żychowskiego

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 b

Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9

Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 6

Gimnazjum nr 9

Gimnazjum nr 10

Gimnazjum nr 13

Gimnazjum nr 14

Gimnazjum nr 20

Gimnazjum nr 31

Gimnazjum nr 39

Gimnazjum nr 41

Gimnazjum nr 45

Gimnazjum nr 50

Krakowski Zarząd Dróg

Krakowski Zarząd Komunalny

Krowoderska Biblioteka Publiczna

Międzyszkolny Basen Pływacki os. Kolorowe

Międzyszkolny Basen Pływacki ul. F.Nullo

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Krowodrza

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Podgórze

Miejski Zarząd Baz Danych

Nowohucka Biblioteka Publiczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Krakowianka

Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedszkole nr 23

Przedszkole nr 32

Przedszkole nr 55

Przedszkole nr 64

Przedszkole nr 114

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy CZOR

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 24

Szkoła Podstawowa nr 34

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 66

Szkoła Podstawowa nr 68

Szkoła Podstawowa nr 109

Szkoła Podstawowa nr 133

Szkoła Podstawowa nr 140

Szkoła Podstawowa nr 147

Śródmiejska Biblioteka Publiczna

Zarząd Dróg i Transportu

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16

Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 7

Zespół Szkół Specjalnych nr 9

Zespół Szkół Specjalnych nr 13

Zarząd Transportu Publicznego

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

XVI Liceum Ogólnokształcące

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr H. Jordana

XXIX Liceum Ogólnokształcące

XXXI Liceum Ogólnokształcące