BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

 

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Imię i nazwisko

miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów K.c.

Annę Sikora

Kraków

                                  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Sikora otrzymała najwyższą liczbę punktów za posiadane kompetencje i umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Kandydatka posiada także niezbędną wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                                         

 

Dyrektor

mgr Józefa Grodecka


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Dziale Personalnym

nazwa stanowiska pracy

 

 

Oferty na ogłoszony konkurs przesłało 7 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełniło wymagania formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

Lp.

Imię i nazwisko

miejsce zamieszkana w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

1.

Piotr Kopeć

Kraków

2.

Anna Sikora

Kraków

3.

Marzena Wrona

Skomielna Czarna

4.

Monika Macyszyn

Kraków

 

 

 

Elżbieta Kois - Żurek

03.06.2013