Transport zwłok i stwierdzanie zgonów

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku (t.j. z dnia 9 maja 2011 r., Dz.U. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) do zadań Gminy Miejskiej Kraków należy: 

1) Zapewnienie transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Krakowa.
2) Zapewnienie wystawienia kart zgonu (stwierdzenia zgonu) osób zmarłych na terenie miasta Krakowa w przypadku, jeśli nie można ustalić danych lekarza zobowiązanego do wystawienia kary zgonu.

Załączona niżej informacja przedstawia szczegółowe dane dotyczące miejsc oraz ilości zrealizowanych usług.

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, tel. 12 616 94 93