Dokument archiwalny

 

Anna Okońska-Walkowicz  -  II Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych

 

Plac Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków

pokój 109

telefon:12 61-61-309

 

 

 

 

 

 

Anna Okońska-Walkowicz jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest pedagogiem i doktorem nauk humanistycznych. Przez wiele lat pracowała w domu dziecka. Od 1987 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przez kilkanaście lat była dyrektorką założonych przez siebie (wraz z innymi rodzicami) szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie im. J. Słowackiego (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Ostatnio zainicjowała powstania w strukturach SKT 64 STO przedszkola „Julek".

Opracowała i zrealizowała wiele ogólnopolskich programów szkoleniowych pomagających polskim nauczycielom szkół publicznych i niepublicznych odpowiadać na potrzeby uczniów i rodziców. Kierowała realizacją poważnych ogólnopolskich projektów oświatowych finansowanych ze środków Baku Światowego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainicjowała dwa programy ogólnopolskie, których celem jest nabywanie w polskich szkołach kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Była instruktorką ZHP w stopniu harcmistrza, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które prowadzi 180 szkół społecznych w kraju. Jest członkiem zespołu przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od 20 lat współpracuje z Fundacją Światło i Chleb im. Brata Alberta w Krakowie organizując na rzecz fundacji akcje charytatywne. W 2002 r. została odznaczona medalem KEN, a w 2010 r. odznaką Honoris Gratia.

Zarządzenie nr 2347/2011 w sprawie powołania na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych


 

Dziennik zmian dokumentu:


2011-11-02 12:33:12
ANNA WAŚKOWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2011-10-17 14:27:47
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-10-17 14:27:46
ANNA WAŚKOWSKA
 Publikacja