Karta usługi AU-4 Pozwolenie na budowę

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Pozwolenie na budowę


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 

Uwagi !

Ze względu na uwarunkowania prawne aktualnie usługa nie może być zrealizowana drogą elektroniczną.


1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- projekt budowlany 4 egz.z uzgodnieniami i opiniami
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany
- pełnomocnictwo

 Karta usługi AU-4 Zmiana pozwolenia na budowę

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak2

 

 

Uwagi !
1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- projekt budowlany 4 egz.z uzgodnieniami i opiniami
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany
- pełnomocnictwo

2. Wyłącznie decyzja - bez załącznika graficznego

  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:01:08
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 11:03:04
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-07-15 13:56:10
MICHAŁ SŁABICKI
 Publikacja