Dokument archiwalny

 

Czy przedsiębiorca prowadzący oprócz swojej działalności jeszcze spółkę lub spółki cywilne może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form ?

 

Tak.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Należy jednak pamiętać że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.