Jak utworzyć Profil Zaufany?

 

Profil Zaufany pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

 

Aby utworzyć Profil Zaufany, należy:

  1. Założyć konto na portalu https://pz.gov.pl/
  2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  3. W ciągu 14 dni osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

 

Dodatkowo istnieje możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczegóły dostępne na stronie https://pz.gov.pl/

 

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny na stronie BIP

  • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
  • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

- imię

- nazwisko

- numer pesel

- identyfikator użytkownika

  • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
  • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza Profil Zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.