Jak założyć organizację pozarządową?

 

Indywidualnych konsultacji i doradztwa w zakresie różnych form działalności i zasad tworzenia organizacji udziela Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.