Czy można wjechać na Rynek Główny?

 

 

Można po otrzymaniu zezwolenia wydawanego przez Wydział Spraw Administracyjnych.


Zezwolenie Wydział wydaje po rozpatrzeniu wniosku strony.


Wniosek stanowi załącznik do procedury nr SA-43 "Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym w Krakowie" i jest dostępny na stronie internetowej BIP [ZOBACZ] Miasta Krakowa oraz w Referacie Handlu i Usług Wydziału Spraw Administracyjnych.