Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania karty wędkarskiej?

 

Do uzyskania karty wędkarskiej potrzebne jest:

  1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, przepisów wydanych na jej podstawie oraz wiadomości z zakresu ochrony i połowu ryb,
  2. Wypełnienie wniosku o wydanie karty wędkarskiej,
  3. Uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł w Kasie UMK,
  4. Aktualne zdjęcie.