Dokument archiwalny

Jakie przepisy prawne regulują sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych?

 

Problematykę ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych reguluje przede wszystkim:

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rezczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 649).