Dokument archiwalny

Czy za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę?

 

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Pozostałe osoby muszą zapłacić 17 zł opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miasta Krakowa - ul. Wielicka 28a (parter) lub dokonując przelewu na konto:

 

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000