Zdałem egzamin na instruktora nauki jazdy. Kiedy mogę odebrać legitymację 

Po otrzymaniu z Komisji Egzaminacyjnej Wojewody Małopolskiego – potwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, decyzja o wpisaniu do ewidencji instruktora podejmowania jest niezwłocznie. W jej następstwie wydawania jest legitymacja instruktora nauki jazdy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616-91-13.