Zatrudnienie w UMK

 

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902), nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru.

 

W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Punktu Obsługi Mieszkańców przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Rozpatrywane są tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji. Bez ogłoszenia naboru przyjmowane są oferty na stanowiska pomocnicze i obsługi.