Sudium 2003/2010 - 2014 Logo
 

Uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium:


dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:


dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bipstrona bipPowrót do poprzedniej strony  |  Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne