SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ MIASTO KRAKÓW w roku szkolnym 2017/2018

1. Samorządowe przedszkola

2. Szkoły podstawowe

3. Zespoły szkolno-przedszkolne

4. Zespoły szkół sportowych

5. Zespoły szkół ogólnokształcących

6. Zespoły szkół integracyjnych

7. Licea ogólnokształcące samodzielne

8. Zespoły szkół zawodowych

9. Centra kształcenia

10. Szkoły muzyczne

11. Zespoły szkół specjalnych

12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13. Zespół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych

14. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne

15. Bursy szkół ponadpodstawowych

16. Szkolne schronisko młodzieżowe

17. Placówki sportowo-rekreacyjne

18. Młodzieżowe domy kultury

 

 

 

Szkoły i placówki w roku szkolnym 2017/2018 (cały wykaz 05.04.2018 r.) [pdf]

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-09 11:41:56
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-29 11:44:43
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-29 11:41:18
BEATA BATKO
 Edycja
2017-09-11 09:39:11
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-09-01 10:49:17
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-03-09 13:45:55
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-01-03 11:54:18
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-01-02 14:14:26
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-01-02 13:58:28
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2016-11-21 09:47:32
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja