SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ MIASTO KRAKÓW w roku szkolnym 2018/2019

1. Samorządowe przedszkola samodzielne

2. Szkoły podstawowe samodzielne

3. Zespoły szkolno-przedszkolne

4. Zespoły szkół sportowych

5. Zespoły szkół ogólnokształcących

6. Zespół szkół integracyjnych

7. Licea ogólnokształcące samodzielne

8. Zespoły szkół zawodowych

9. Centra kształcenia

10. Szkoły muzyczne

11. Zespoły szkół specjalnych

12. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13. Zespół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych

14. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne

15. Bursy szkół ponadpodstawowych

16. Szkolne schronisko młodzieżowe

17. Placówki sportowo-rekreacyjne

18. Młodzieżowe domy kultury

 

 

 

Szkoły i placówki w roku szkolnym 2018/2019 (cały wykaz 09.10.2018 r.) [pdf]

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-10-15 09:36:02
BEATA BATKO
 Edycja
2018-10-11 09:50:12
BEATA BATKO
 Edycja
2018-09-13 09:26:45
ELŻBIETA TROJAN
 Edycja
2018-04-09 11:41:56
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-29 11:44:43
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-29 11:41:18
BEATA BATKO
 Edycja
2017-09-11 09:39:11
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-09-01 10:49:17
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-03-09 13:45:55
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2017-01-03 11:54:18
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja