Nowa kalkulacja opłaty
PLN
PLN
PLN
ikona kalendarza
ikona kalendarza
 

UWAGA!

Zmiana numeru konta bankowego dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od dnia 1 stycznia 2016 r. - PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.