Serwisy mapowe

 

 

ObserwatoriumObserwatorium jako Portal Mapowy prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. W serwisie można zobaczyć dane opisujące stan aktualny przestrzeni miejskiej, czasy historyczne praz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie wtyczki Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej.

 

Portal działa na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) w przeglądarkach internetowych. Portal prezentuje dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP. Dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

 

 

MSIP - Mapa Geodezyjna Miasta KrakowaMapa geodezyjna miasta Krakowa na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP). Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu MIIP.

Dane znajdujące się na portalu MIIP pogrupowane są w następujących kompozycjach mapowych: m.in. "Baza Danych Obiektów Topograficznych", "Dodawanie/modyfikacja danych użytkownika" (edytowalny serwis, w którym zalogowany użytkownik może wprowadzać/ edytować własne dane na podkładach serwisu), "Środowisko", "Obiekty turystyczne", "Kultura", "Szlaki tematyczne", "Źródła promieniowania elektromagnetycznego".

 

 

 

 

Przeglądarka opracowań kartograficznych zawierająca Hipsometryczny atlas Miasta KrakowaPrzeglądarka opracowań kartograficznych

zawierająca informację na temat aktualnych oraz archiwalnych opracowaniach, m.in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

Historyczne widoki i plany Krakowa Historyczne widoki i plany Krakowa

Znajdują sie tu plany kreślone ręcznie, dziejopisy, bogato zdobione ilustracjami i ornamentami wytwory rękodzieła sprzed wieków, a także najnowocześniejsze wydruki tworzone z udziałem zaawansowanych technik komputerowych.