GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W NIEKTÓRYCH WYDZIAŁACH URZĘDU MIASTA KRAKOWA

 

Zobacz: INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Lp. Lokalizacja Wydział Zakres obsługi stron Godziny obsługi stron Uwagi
1 2 3 4 5 6
1.

Centrum Administracyjne -


al. Powstania Warszawskiego 10

SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
JP

Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania oraz instalacją odnawialnych źródeł energii

 

- Informowanie na temat możliwości wymiany systemu ogrzewania i wyboru różnych dostawców energii,

- Informowanie o zasadach i możliwościach pozyskania środków finansowych na wsparcie inwestycji z Urzędu Miasta Krakowa (Program Ograniczania Niskiej Emisji),
- Informowanie o zasiłku celowym za zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego,
- Doradztwo w zakresie nisko i wysokonakładowych metod zmniejszenia wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
- Przeliczenie prognozowanych kosztów zaopatrzenia w energię od różnych dostawców i oszacowanie nakładów na zmianę systemu (energia elektryczna, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gaz ziemny, gaz LPG, olej opałowy, pompy ciepła).
7.40 - 18.00  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
SP Obsługa stron 7.40 - 15.30 Sekretariat V piętro, pokój 520
2. os. Zgody 2 SA

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

7.40 - 18.00  
KM

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
SC Obsługa stron 7.40 - 15.20  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
SO

Obsługa stron w zakresie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tzw. „becikowe” oraz zasiłki i świadczenia opiekuńcze – wg ustawy o świadczeniach rodzinnych) - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie świadczeń wychowawczych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

7.40 - 15.30

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych

postępowań oraz przeglądania

akt sprawy.

JP

Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania

 

- Informowanie na temat możliwości wymiany systemu ogrzewania i wyboru różnych dostawców energii,
- Informowanie o zasadach i możliwościach pozyskania środków finansowych na wsparcie inwestycji z Urzędu Miasta Krakowa (Program Ograniczania Niskiej Emisji),
- Informowanie o zasiłku celowym za zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego,
- Doradztwo w zakresie nisko i wysokonakładowych metod zmniejszenia wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
- Przeliczenie prognozowanych kosztów zaopatrzenia w energię od różnych dostawców i oszacowanie nakładów na zmianę systemu (energia elektryczna, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gaz ziemny, gaz LPG, olej opałowy, pompy ciepła).

 

7.40 - 15.30

 

 

 
3. ul. Wielicka 28A SA

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania.

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych.

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

7.40 - 18.00

 

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

7.40 - 15.30

 

Stanowisko informacyjne w zakresie doradztwa podatkowego dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Punkt Obsługi Przedsiębiorców, zawarł porozumienie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, uruchamiając stanowisko, na którym udzielane będą informacje i porady w zakresie: wyboru formy opodatkowania,wyłączenia z form opodatkowania,obowiązku podatku VAT, obowiązków w podatku akcyzowym, obowiązku instalacji kas fiskalnych.

9.00 - 13.00

Czynne w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca

SO

Obsługa stron,

7.40 - 15.30

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

SC

Przyjmowanie podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,

Stanowiska informacyjno-podawcze.

7.40 - 18.00

 
KM

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów.

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

7.40 - 18.00  
JP

Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania

 

- Informowanie na temat możliwości wymiany systemu ogrzewania i wyboru różnych dostawców energii,

- Informowanie o zasadach i możliwościach pozyskania środków finansowych na wsparcie inwestycji z Urzędu Miasta Krakowa (Program Ograniczania Niskiej Emisji),

- Informowanie o zasiłku celowym za zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego,

- Doradztwo w zakresie nisko i wysokonakładowych metod zmniejszenia wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,

- Przeliczenie prognozowanych kosztów zaopatrzenia w energię od różnych dostawców i oszacowanie nakładów na zmianę systemu (energia elektryczna, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, gaz ziemny, gaz LPG, olej opałowy, pompy ciepła).

 7:40 – 15:30  
PD Obsługa kasowa 7.40 - 17.45  
4. Rynek Podgórski 1 AU

Udzielanie informacji z zakresu decyzji o pozwoleniu na budowę, WZ, ULI oraz z zakresu zgłoszenia robót budowlanych i zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Obsługa kasowa


Stanowiska informacyjno-podawcze - przyjmowanie pism od stron.

7.40 - 15.15

7.40 - 18.00Wyłącznie w sprawach
należących do zakresu działania AU.
Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.

5. ul. Stachowicza 18 SO

Obsługa stron w zakresie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tzw. „becikowe” oraz zasiłki i świadczenia opiekuńcze – wg ustawy o świadczeniach rodzinnych) - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

Obsługa stron w zakresie świadczeń wychowawczych - informacja, wydawanie i przyjmowanie wniosków.

7.40 - 18.00 Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych
postępowań oraz przeglądania
akt sprawy.
PZOoN

Przyjmowanie wniosków o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej

7.40 - 15.30  
6. pl. Wszystkich Świętych 3-4 OR Przyjmowanie pism od stron 7.40 - 15.30  
OU (portiernia) Przyjmowanie pism od stron 15.30 - 18.00  
FK Obsługa kasowa 7.40 - 15.15  
7. ul. Grunwaldzka 8 PD Obsługa kasowa 8.00 - 15.30 Kasa przy wejściu głównym od ul. Grunwaldzkiej
GD
8. ul. Lubelska 27

 

 

SC

 

 

Obsługa stron.

 

Stanowiska informacyjno-podawcze.

7.40 - 15.20

 

7.40 - 18.00

 
Obsługa stron w zakresie bieżącej rejestracji zgonów 7.40 - 15.20 Od poniedziałku do soboty.
PD Obsługa kasowa 7.40 - 15.15  
9. ul. Lubelska 29 SC Obsługa stron w zakresie rejestracji bieżącej 7.40 - 15.20  
10. ul. Nowohucka 1 PD Obsługa kasowa 7.10 - 14.45  
11. ul. Bracka 10

WR

Miejskie Centrum Dialogu

Wsparcie i koordynacja konsultacji społecznych oraz promocja partycypacji i konsultacji społecznych wśród mieszkańców

7.30 - 18.00  
12. ul. Sarego 4

BP

Przyjmowanie pism od stron (parter - pok. 10)

Udzielanie informacji dot. planów miejscowych i studium, oraz odbiór pism (parter - pok. 8)

Informacja podczas wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów (parter – pok. 13)

7.40 – 15.30  Brak obsługi kasowej – najbliższa kasa Plac Wszystkich Świętych 3-4
13.

Galeria Handlowa

 

ul. Stawowa 61, lokal nr 157

 

 

SA

 

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem
udzielania stronom informacji
na temat prowadzonych postępowań
oraz przeglądania akt sprawy

Obsługa stron,

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Galeria Handlowa

 

ul. Stawowa 61, lokal nr 193

 

KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

14.

Galeria Handlowa

 

ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26

  
SA

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

 KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

15.

Centrum Handlowe

 

al. Gen.T.Bora-Komorowskiego 41

SA

 

 

Obsługa stron,

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,

Przyjmowanie wniosków w sprawie dowodu osobistego.

od poniedziałku do soboty 10.00-18.00

Za wyjątkiem

udzielania stronom informacji

na temat prowadzonych postępowań

oraz przeglądania akt sprawy

Obsługa stron,

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KM

Obsługa stron,

Przyjmowanie dokumentów dot. rejestracji pojazdów,

Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych,

Przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

 


Legenda

AU - Wydział Architektury i Urbanistyki
BP - Wydział Planowania Przestrzennego

FK - Wydział Finansowy

GD - Wydział Geodezji

JP - Wydział Ds. Jakości Powietrza

KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

OR - Wydział Organizacji i Nadzoru

OU - Wydział Obsługi Urzędu

PD - Wydział Podatków i Opłat
PZOoN - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

SA - Wydział Spraw Administracyjnych

SC - Urząd Stanu Cywilnego

SO - Krakowskie Centrum Świadczeń

SP - Wydział Sportu

WR - Wydział Rozwoju Miasta