Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Spraw Administracyjnych informuje mieszkańców Krakowa, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) oraz art. 187 i 189 k.c. przy Urzędzie Miasta Krakowa funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych.

 

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Miasta Krakowa przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

 

Biuro swoją siedzibę ma przy ul.Wielickiej 28, pokój nr 114.

Mieszkańców oraz inne osoby które utraciły swoje rzeczy na terenie miasta Krakowa zapraszamy do kontaktu z tutejszym biurem - zobacz procedura nr SA-54

 

Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z najbliższym komisariatem Policji lub Strażą Miejską, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym - z właściwym zarządcą (np. MPK - tel. 12 254 11 50, zarządcą galerii handlowej, kina, etc.). Dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i inne są niezwłocznie przekazywane do organów, które je wydały i nie znajdują się w depozycie Biura.

 
Informacje o zagubionych rzeczach uzyskać można również pod nr telefonu: 12 616 57 11 lub e-mail: www.bip.krakow.pl/idz od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.

Odbiór rzeczy znajdujących się w depozycie możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym!

 
 

 

Wykaz rzeczy znalezionych: