Zobacz też

Zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli