Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla PYCHOWICE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:

W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
"BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" Przekierowanie do strony planu   oraz    "REJON ULICY RODZINNEJ" Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 130,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PYCHOWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 16, poz. 184 z dnia 27 kwietnia 1999 r. - obowiązuje od dnia 12 maja 1999 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu
- wersja kolorowa (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 marca 1999 r.plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIAŁ KRAKÓW


Plan obejmuje obszar położony w południowej części Krakowa, którego granice stanowią - od północy - brzeg rz. Wisły, od wschodu - linie rozgraniczające projektowanej trasy komunikacyjnej (tzw. Trasa Zwierzyniecka - Pychowicka), od południa - ulica Zakrzowiecka, od zachodu - linia lasu na Górze Pychowickiej, oraz klin pomiędzy ulicą Tyniecką a terenem dawnego wapiennika w Bodzowie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących