OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla PYCHOWICE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

"BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ"  oraz  "PYCHOWICE II".

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan obejmuje obszar położony w południowej części Krakowa, którego granice stanowią - od północy - brzeg rz. Wisły, od wschodu - linie rozgraniczające projektowanej trasy komunikacyjnej (tzw. Trasa Zwierzyniecka - Pychowicka), od południa - ulica Zakrzowiecka, od zachodu - linia lasu na Górze Pychowickiej, oraz klin pomiędzy ulicą Tyniecką a terenem dawnego wapiennika w Bodzowie.


Powierzchnia planu - 130,2 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.

Plan obowiązuje od dnia 12 maja 1999 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PYCHOWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 16, poz. 184 z dnia 27 kwietnia 1999 r.:


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument jpg-rysunekRysunek planu (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 7 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja

 

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIAŁ KRAKÓW

strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących