Bogdan Dąsal

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

Bogdan Dąsal

  
 
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
pokój 6
telefon: 12-616-5007, 504188394
 
 
 
Urodził się w 1956 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiada dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 30 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Założyciel i działacz krakowskich i warszawskich organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych m.in. Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Współtwórca Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych - instytucji reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych w Krakowie i Małopolsce, obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Aktywny sportowiec, wielokrotny uczestnik "Cracovia Maraton", inicjator i założyciel sekcji szermierki na wózkach przy Krakowskim Klubie Szermierczym, Polskiego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych, członek sekcji narciarskiej Klubu Sportowego "START" Poznań.

Od końca 2001 roku z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

W swojej pracy w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 był współtwórcą i koordynatorem pierwszego wieloletniego programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych "Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006", "Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010" oraz "Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2014" . Aktywnie uczestniczył w tworzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 - w obszarze dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych. Współtworzył „Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych" oraz koordynuje jego realizację.

W 2007 roku uhonorowany wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek bez barier” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Jest zwolennikiem szerokiej współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych.
 
ZOSTAŁ ODZNACZONY:

Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 2010 r.), Odznaką honorową "Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej".

Zobacz również informacje w "Magicznym Krakowie".