BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg

(Nr ref. 27-19)

 

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury, nabór nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.