BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35

w Krakowie

IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA

30 - 698 Kraków, ul. Mirtowa 2

 

 

 

 

Zapraszamy do serwisu domowego

 

www.zso35.szkolnastrona.pl   www.zso35.edu.pl

 

 Informacje nieudostępnione

 

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek strony, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

 

 Wniosek należy przesłać na adres:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35

30 - 698 KRAKÓW, UL. MIRTOWA 2

 

 * * *

 

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl Intencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.