BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Kontroler Drzew w Wydziale Zieleni – 2 etaty (Nr ref. 03-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 1-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Samodzielne stanowisko Inspektora u Miejskiego Architekta Krajobrazu – 1 etat (Nr ref. 30-ZZM-2017)

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 28-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych - 1 etat (Nr ref. 27 - ZZM - 2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 26-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 25-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 24-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalistę w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 23-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 20-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania – 2 etaty (Nr.ref.21-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 17-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalistę w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie -Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 14-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie- Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1 etat (Nr ref. 13-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie- Inspektor ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Samodzielne Stanowisko ds. rozliczania i ewidencji majątku – 1 etat (Nr.ref.11-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania- 1 etat (Nr.ref.10-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2017))
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - specjalista w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 07-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 06-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - referent w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 4-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 3-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. kadr i płac – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania - (Nr ref. 01-ZZM-2017r.).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. Utrzymania Parków w Wydziale Zieleni– 1 etat (Nr ref. 07-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1/2 etatu (Nr ref. 06-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 4-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 3-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 2-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2016r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Kraków w Zieleni – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 15-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr. ref. 14 -ZZM-2015r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - St. Specjalista w Zespole Utrzymania Zieleni – 0,5 etatu (Nr ref. 13-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole ds. Lasów i Edukacji – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole „Zielony Kraków” – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni– 2 etaty (Nr ref. 09-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Specjalista w Zespole Budżetu,Planowania i Funduszy – 1 etat (Nr.ref.07-ZZM-2015r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds.Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i Kontroli – 1 etat (Nr ref. 06-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Ochrony Terenów Zielonych - 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 03-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2015)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach