BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

w Krakowie

 

W skład Zespołu wchodzą:

Przedszkole Samorządowe nr 23

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Edwarda Dembowskiego

 


 

ul. Skotnicka 86
30 - 394 Kraków


tel/fax:
(12) 262 52 77
(12) 262 52 81


e-mail:
zsp7kr@wp.pl
szkolapod66@wp.pl
przedszkole23@vp.pl

www.sp66krakow.edu.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.