BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


 

 Podstawy prawne ZIKiT.

 

 

Uchwała RMK w sprawie reorganizacji jednostki bużetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie. zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Uchwała RMK w sprawie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie.

 

UCHWAŁA NR XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

Regulamin organizacyjny ZIKiT.

 

ZARZĄDZENIE NR 562/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2015-03-11 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie".