BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

w Krakowie

ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
tel. (sekretariat): 12 616-7416
fax: 12 616-7417